Přeskočit na obsah

Pásový opar a demence

Tato celonárodní kohortová studie založená na populaci zacílila na zkoumání uvedené spojitosti i spojitosti antivirové léčby pásového oparu a demence.

Případy byly zjištěny z tchajwanské výzkumné databáze národního zdravotního pojištění s novou dg. herpes zoster za období let 1997–2013. Každý jedinec se zjištěným herpes zoster byl porovnán s jednou kontrolní osobou srovnatelnou pohlavím, věkem a bydlištěm. Obě skupiny byly sledovány až do první dg. demence, vyjmutí ze seznamu či do konce r. 2013. Ze statistických metod byly použity Coxovy regresní analýzy a konkurenční rizikový model přizpůsobené pro pohlaví, věk, bydliště, depresi, autoimunitní choroby, ischemickou cévní mozkovou příhodu, traumatické poškození mozku, zneužívání alkoholu a antivirové léčby herpes zoster.

Bylo zjištěno celkem 39 205 případů s pásovým oparem. Ze 78 410 osob (studijní a srovnávací skupina) 4 204 mělo dg. demence během průměrné doby sledování více než šest let. Herpes zoster byl spojen s nepatrně zvýšeným rizikem demence v plně přizpůsobeném modelu (HR = 1,11; 95% CI 1,04–1,17). Antivirová léčba byla spojena se sníženým rizikem rozvoje demence následně po dg. herpes zoster (HR = 0,55; 95% CI 0,40–0,77).

Autoři závěrem konstatují, že herpes zoster byl spojen se zvýšeným rizikem demence nezávisle na možných zavádějících faktorech. Antivirová léčba by mohla být ochranou v předcházení demenci u pacientů s herpes zoster.

Zdroj: Chen VC, Wu SI, Huang KY et al. Herpes zoster and dementia: A nationwide population‑based cohort study. J Clin Psychiatry. 2018;79(1):16m11312.

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené