Přeskočit na obsah

Perorální endoskopická pyloromyotomie je signifikantním přínosem pro pacienty s gastroparézou

V současnosti se jedná o výzkum s největším vzorkem pacientů, jež se zabývá touto endoskopickou technikou. Výsledky studie prezentoval John Rodriguez, MD, vedoucí chirurgické endoskopie na Cleveland Clinic v Ohiu. Principem metody je povolení pyloru několika incizemi pomocí flexibilního endoskopu zavedeného do žaludku, nejčastěji podél malé kurvatury.

Studie se zúčastnilo celkem 100 pacientů (85 žen a 15 mužů), jejichž průměrný věk činil 45 let. Z celkového počtu trpělo 56 jedinců idiopatickou, 21 diabetickou, 19 postoperační, 1 autoimunní a 3 multifaktoriální gastroparézou.

Dvě třetiny pacientů před endoskopickým výkonem podstoupily jinou operační terapii. Celkem 95 pacientů podstoupilo zákrok přístupem podél malé kurvatury, což je dle výzkumníků technicky jednodušší forma v porovnání se zákrokem podél velké kurvatury.

Samotná procedura trvala v průměru 33 minut, přičemž 97 výkonů bylo provedeno na operačním sále, pouze 3 na endoskopickém sálku. Průměrná doba hospitalizace činila 1,3 dne. Pacientům až do rána následujícího dne nebylo podáváno nic per os, ze zdravotnického zařízení byli propuštěni s inhibitorem protonové pumpy a sukralfátem na 4 týdny. Po propuštění museli dodržovat tekutou dietu po dobu 2 týdnů, první kontrola byla provedena po 30 dnech od výkonu, druhá po 90 dnech od výkonu.

Pouze u 76 ze 100 pacientů bylo po třech měsících dostupné hodnocení Gastroparesis Cardinal Symptom Index (GCSI). U celkového skóre došlo k poklesu z 3,8 na 2,4 (maximum 5), pocit sytosti se zlepšil z 3,3 na 1,8, nauzea a vomitus z 4,1 na 2,8 a pocit nadýmání z 3,9 na 2,5. Zlepšení ve všech sledovaných parametrech bylo zhodnoceno jako statisticky signifikantní.

Tři měsíce po výkonu nedošlo k výrazné změně průměrné hodnoty BMI, konkrétně došlo k mírnému vzestupu z hodnoty 25,3 na 25,7. U 63 pacientů bylo k dispozici objektivní měření vyprazdňování žaludku. U 78 % z nich došlo k zlepšení, u 57 % bylo vyprazdňování po třech měsících klasifikováno jako normální.

V rámci nežádoucích účinků se u každého desátého pacienta objevilo kapnoperitoneum vyžadující dekompresi. U 2 pacientů došlo k rozvoji gastrointestinálního krvácení z iatrogenních ulcerací, 3 pacienti vyžadovali dlouhodobou výživu jejunostomickou sondou a dalších 6 pacientů muselo podstoupit další intervenci pro selhání výkonu.

Podle Johna Rodrigueze by se metoda mohla stát metodou první volby v terapii gastroparézy. Výsledky této studie potvrzují účinnost i bezpečnost metody v krátkodobém horizontu. Výsledky dlouhodobého sledování však zatím nejsou k dispozici. Výhodou výkonu v porovnání s klasickými chirurgickými výkony je menší invazivita, kratší pobyt v nemocnici, ale i větší bezpečnost za podmínek, že výkon provádí zkušený endoskopista.

Zdroj: https://www.gastroendonews.com/In-the-News/Article/09-18/New-Endoscopic-Approach-Provides-Benefit-for-Gastroparesis/52709

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené