Přeskočit na obsah

Perorální roflumilast a redukce tělesné hmotnosti

vyrážka, psoriáza
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Další výsledky studie PSORRO, které byly publikovány na kongresu EADV, naznačují, že perorální roflumilast může být vhodnou volbou pro léčbu pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou, zejména pokud mají vysoký body‑mass index. U pacientů léčených perorálním roflumilastem v dávce 500 µg jednou denně byl pozorován „klinicky významný úbytek hmotnosti“ oproti pacientům, kteří dostávali placebo. Po dvanácti týdnech léčby totiž u jedné třetiny pacientů došlo k poklesu jejich výchozí tělesné hmotnosti nejméně o pět procent, na placebu u žádného. Výsledky účinnosti studie PSORRO byly zveřejněny již na začátku tohoto roku a ukázaly významně větší zlepšení indexu PASI 75 u perorálního roflumilastu oproti placebu po 12 týdnech, přičemž trvalý účinek byl pozorován po 24 týdnech.

Podle odborníků může za hubnutím při léčbě roflumilastem stát snížení chuti k jídlu. Mezi skupinami nebyly rozdíly v parametrech, jako je krevní tlak, glykovaný hemoglobin, celkový cholesterol a další lipidy, kreatinin, AAT a hsCRP.

Zdroj: Roflumilast Side Effect Benefits Patients With Psoriasis and Overweight/Obesity. Medscape, Oct 13, 2023.

Sdílejte článek

Doporučené