Přeskočit na obsah

Pětileté výsledky sledování Copaxone: národní kohorta pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří zahájili léčbu GA

Výhody, které přináší léčba přípravky modifikujícími onemocnění (DMD) u roztroušené sklerózy, byly prokázány v klinických studiích, ale míra, do jaké mohou být extrapolovány na každodenní léčbu, je méně jasná stejně jako dlouhodobé přínosy léčby.

Cílem této prospektivní observační kohortové studie provedené ve Francii bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost glatiramer acetátu (GA) u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou po dobu 5 let. Všichni neurologové ve Francii byli přizváni k účasti a k registraci dospělých pacientů, kteří zahájili jako první léčbu RR-RS glatiramer acetátem (v režimu 20 mg denně). Vzhledem k observačnímu charakteru studie, nebyly stanoveny fixní termíny kontrolních vyšetření; konzultace proběhly podle normální praxe neurologa. Byl sledován výskyt relapsů onemocnění a výskyt nežádoucích účinků. Sledováno bylo též neurologické postižení a EDSS při každé kontrole.

Analyzována byla data 852 pacientů, z nichž a 269 užívalo GA nepřetržitě 5 let. Medián doby léčby GA činil 3,4 roku. Hlavními důvody přerušení léčby byla nedostatečná účinnost (38,9 %), lokální snášenlivost (22,6 %) a osobní pohodlí (21,3 %). Věk, zaměstnání, základní skóre EDSS a počet předchozích exacerbací byly proměnné a závisely na persistenci v léčbě. Roční míra relapsů, AAR (po dobu 5 let) byla 0,41 (95% CI 0,39–0,44); 316 pacientů (37,2 %) zůstalo po celou dobu bez relapsu. Riziko zhoršení potvrzené invalidity (5 let) bylo 43,8 % (95% CI 39,9–47,9 %). Nejčastějšími nežádoucími účinky GA byly lokální reakce v místě vpichu (584 pacientů; 68,5 %) a celkové reakce bezprostředně po injekci (168 pacientů; 19,7 %). Tato zjištění jsou v souladu s výsledky předchozích klinických studií.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené