Přeskočit na obsah

Plicní onemocnění mohou zvyšovat riziko demence

Popis studie

Poznatky o souvislosti mezi plicními onemocněními a demencí vyplývají z americké observační studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Americké hrudní společnosti American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Odborníci z Minnesotské univerzity zpracovali údaje o více než 14 000 pacientech ve věku průměrně 54 let. K dispozici měli mimo jiné údaje o výsledcích spirometrie a stavu dýchacího ústrojí na počátku sledování. To trvalo celkem 23 let.

Zjištěné souvislosti

Během sledovaného období byla demence diagnostikována u 1 407 osob. Autoři studie konstatují, že jedinci, kterým bylo ve středním věku diagnostikováno plicní onemocnění, čelili většímu riziku rozvoje demence nebo mírných kognitivních poruch než ti, kteří plicním onemocněním netrpí. Riziko bylo vyšší u pacientů s restrikčními plicními nemocemi, jako je například idiopatická plicní fibróza či sarkoidóza, než u pacientů s obstrukčními onemocněními, mezi něž patří chronická obstrukční plicní nemoc. Restrikční plicní onemocnění zvyšuje riziko rozvoje demence o 58 % v porovnání se zdravými jedinci, u obstrukčních onemocnění je riziko vyšší o 33 %. Autoři studie upozorňují také na souvislosti mezi vyšším rizikem rozvoje demence a nízkým skóre u dvou výsledků spirometrie – FEV1 a FVC.

Analýza poznatků

Autoři studie vysvětlují souvislosti mezi plicními onemocněními a demencí nízkou koncentrací kyslíku v krvi u pacientů s onemocněním respiračního ústrojí. Tato skutečnost může přispívat k zánětlivým procesům v organismu a podílet se na poškození cév v mozku.

Prevence demence je důležitou součástí péče o zdraví a právě časná pozornost věnovaná plicním onemocněním, která jsou v mnoha případech preventabilní, by mohla přispět ke snížení míry výskytu demence. Pokud další studie prokážou příčinnou souvislost mezi dvěma uvedenými jevy, opatření jako zlepšování kvality ovzduší a podpora odvykání kouření by získaly na důležitosti i s ohledem na riziko neurodegenerativních a duševních onemocnění.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323814.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…