Přeskočit na obsah

Pneumologové ve Vídni: boj s astmatem i kuřáky

Ve dnech 12. až 16. září uspořádala Evropská respirační společnost svůj již devatenáctý kongres. K nejžhavějším tématům patřily nové pohledy a přístupy k problematice astmatu a CHOPN. Velké pozornosti se těšila chřipková pandemie, stranou nezůstala ani problematika celosvětově alarmujícího počtu kuřáků.

Evropská respirační společnost (European Respiratory Society -ERS) je nezisková organizace sdružující zhruba devět tisíc členů z více než 100 zemí. Zaměřuje se na ulehčení života pacientům s plicními problémy prostřednictvím různých výměnných setkání odborníků, výzkumu a edukace široké veřejnosti. Největší a nejvýznamnější z těchto akcí je bezesporu výroční kongres, na který se letos do Vídně sjelo kolem 18 000 odborníků z celého světa. Čekal na ně bohatý program v podobě 65 symposií a 5 344 zařazených abstrakt diskutovaných v rámci posterových sekcí, včetně ústních a elektronických prezentací.

Novinkou letošního kongresu se stala prezentace vybraných EU programů. Pod záštitou Innovative Medicine Initiative (IMI) probíhají dva projekty zaměřené na problematiku těžkého astmatu (U-BIO-PRED) a nedostatečných možností při měření fyzické aktivity pacientů s CHOPN (PROactive in COPD). Současně byl představen projekt podporovaný Evropskou společností pro výzkum multirezistentní tuberkulózy TB-PANNET.

Dokončení na str. A3

Velmi diskutovaným tématem letošního kongresu Evropské respirační společnosti byla kontrola účinnosti léčby astmatu. Z mnoha prezentací vyplynulo, že především astmatické děti nemají onemocnění pod kontrolou, a to i přes dostupné a dobré možnosti jeho terapie.

Příčinou tohoto neuspokojivého stavu je fakt, že pacienti nejenže poměrně často užívají léky v rozporu s doporučením, ale v mnoha případech je neužívají vůbec. Na vině je zvýšený strach rodičů z dlouhodobého podávání inhalačních kortikosteroidů (Inhaled Corticosteroids - ICS), jejž se nedaří lékařům i přes podpůrné informace z několika studií prokazujících bezpečnost vybraných ICS vymýtit.
CHOPN tvoří další evergreen pneumologických kongresů, a ani ve Vídni nepřišla zkrátka.

Odborníci během mnoha tematických přednášek rozebírali především nové pohledy na patofyziologii CHOPN a z nich vyplývající systémové důsledky a nové léčebné postupy. Problematikou onemocnění se zabývá mnoho vědeckých týmů hledajících nová léčiva, patří k nim také investigátoři čtyř na sobě nezávislých studií (dvě ^měsíční a dvě šestiměsíční, randomizované, placebem kontrolované studie fáze III) zkoumající účinnost inhibitoru fosfodiesterázy, roflumilastu. Na kongresu ERS autoři studií prezentovali výsledky, které prokázaly pozitivní účinky roflumilastu při léčbě CHOPN.

Nejen v souvislosti s CHOPN se mnohokrát skloňovalo slovo "kouření". Množství přednášek se dotýkalo tohoto celosvětového problému a jeho dopadu na morbiditu a mortalitu populace. Během celého kongresu hostesky rozdávaly brože, jejichž připnutím na oděv mohli dát účastníci najevo svůj souhlas s aktivitami podporujícími snahy o odvykání kouření. Kritika tak zasáhla i nejednoho účastníka kongresu, který byl tradičně veden v nekuřáckém duchu, což vyjadřovalo i provokativní motto "Můžete odnaučit své pacienty kouřit, pokud sami kouříte?".

Kdo se chtěl dozvědět něco o novinkách týkajících se sezónní a pandemické chřipky, musel si pospíšit. Již čtvrt hodiny před začátkem hlavní přednášky praskal sál ve švech, zájemci o aktuální informace a předpovědi odborníků nakonec poslouchali i v předsálí. Dr. Gernot Rohde z Univerzity z Bochumu (Německo) pojmenoval svoji přednášku "Pandemic or Panic?".

Ačkoli žijeme uprostřed chřipkové pandemie, nemá panika žádné opodstatnění. Nadnárodní společnosti, farmaceutické společnosti i vlády jednotlivých států jsou na řešení jejích důsledků povětšinou dobře připraveni, daleko lépe, než tomu bylo během předešlých pandemií. "Pandemie ano, panika ne," říká dr. Rohde.

Podrobnější informace o některých vybraných tématech přineseme v některém z následujících číslech MT.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené

Spánkové poruchy spojené s covidem‑19

20. 9. 2022

Výzkumníci z Centra výzkumu spánku a chronobiologie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) realizují rozsáhlý výzkum vlivu onemocnění covid‑19 na…

Využití telemedicíny v diabetologii

19. 9. 2022

Na největším letošním setkání diabetologů, 58. diabetologických dnech v Luhačovicích, v bloku věnovaném technologiím představil předseda ČDS prof.…