Přeskočit na obsah

Polioviry by mohly léčit glioblastom

Zhruba 60 pacientů s rekurentním supratentoriálním glioblastomem grade IV dostalo intratumorálně rekombinantní nepatogenní chiméru polio-rhinoviru. Jeden z pěti pacientů zaznamenal při druhé dávce vážnou nežádoucí příhodu spojenou s léčbou. Neobjevily se žádné důkazy o rozšíření viru mimo nádor.

Během 28 měsíčního mediánu doby sledování pacientů byl medián celkového přežití delší u léčených pacientů než ve skupině standardních kontrol (12,5 vs. 11,3 měsíců). Přežití 24 měsíců po léčbě bylo pozorováno u 21 % případů a udrželo se po 36 měsíců, zatímco v kontrolní skupině byla míra přežití po 24 měsících 14 % a dál klesala. Dva pacienti byli na živu nejméně 69 měsíců po aplikaci.

Zdroj: Kelly Young pro NEJM Journal Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/fw114309/2018/06/26/poliovirus-shows-promise-treating-glioblastoma

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené