Přeskočit na obsah

Poprvé optickou koherentní tomografií v FN u sv. Anny v Brně

První vyšetření optickou koherentní tomografií (OCT)
ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně


BRNO, 12. 1. 2010 – V pondělí 11. ledna 2010 byla na pracovišti invazivní a intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poprvé použita nová diagnostická metoda k vyšetření koronárních tepen – optická koherentní tomografie. Metoda je založena na vysoké rozlišovací schopnosti viditelného a infračerveného světla, které je přivedeno katétrem do koronární tepny.


Vyšetření OCT umožňuje s vysokou přesností diagnostikovat nestabilní koronární pláty, disekce koronárních tepen případně přítomnost trombů. Prakticky velmi významný dopad bude mít schopnost metody rozpoznat nedostatečné překrytí implantovaných koronárních stentů cévní výstelkou.


Přístroj byl zakoupen fakultní nemocnicí v rámci přípravy zapojení odborníků týmu intervenční kardiologie sv. Anny do mezinárodních výzkumných projektů, jejichž cílem je vývoj nových technologií pro vysoce cílenou, účinnou a šetrnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Dnešní premiérové vyšetření je jedním z významných praktických výstupů projektu FNUSA – ICRC (Centrum mezinárodního klinického výzkumu).


Srovnání obrazu z optické koherentní tomografie (vlevo) a z intrakoronárního ultrazvuku. Je patrný průřez koronární tepnou, vlevo pak výrazně lepší rozlišovací schopnost OCT.Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené