Přeskočit na obsah

Postcovidová geriatrická péče - chybějící článek současného zdravotnictví

Proto Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP (ČGGS) iniciovala program soustředěné a organizované postcovidové péče, která by měla těmto nemocným včas pomoci a zabránit propadu jejich životního komfortu v subakutní fázi, tedy 3 až 12 týdnů od vzniku obtíží, ve vybraných centrech.


Postarejme se o soběstačnost Po covidové infekci dochází u seniorů nad 65 let častěji ke skokovému poklesu celkové fyzické zdatnosti. Ta se projevuje kromě únavy intolerancí fyzické zátěže, omezením fyzické aktivity, především mobility, častými pády, zhoršením schopnosti sebeobsluhy a nutností pomoci pečovatele při běžných denních činnostech. Podle vědecké sekretářky ČGGS prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc., jde o typické projevy syndromu seniorské křehkosti a dekondice, tzv. frailty. Pokud budou podle jejích slov tito nemocní včas zachyceni, je možné syndromu seniorské křehkosti úspěšně čelit.

„Nemocní s postcovidovým syndromem se dostanou na první vyšetření k ambulantním specialistům, např. k pneumologům nebo kardiologům, obvykle po třech měsících. Tato vyšetření provádí orgánový specialista a zaměřuje se například na plicní postižení. V geriatrii ale cítíme jiný problém. Zdravotní stav části našich pacientů se v akutní fázi covidu prudce zhorší, z plné soběstačnosti se dostanou do funkčního propadu, který trvá pak i po vyléčení covidu. S pacienty je proto třeba provádět intenzivní rehabilitaci, často i nutriční podporu, aby se do původní funkční zdatnosti vrátili a aby se nezhoršila kvalita života a závislost na péči druhých,“ vysvětluje prof. Topinková.

To je podle jejích slov také ekonomický problém. Péče každé další osoby poskytovaná po dlouhou dobu nebo umístění pacienta do ústavu, kde o něj bude postaráno, to samozřejmě něco stojí. Cílená geriatrická péče ale dokáže tento stav seniorů zvrátit.

„To byl také hlavní důvod, proč naše iniciativa vznikla. Je totiž hodně pacientů, kteří se do podobného stavu dostanou. Hlavně během podzimní vlny a po Vánocích je těchto nemocných mnoho, jsou pak překládáni do dlouhodobé péče, kde jim takto cílená péče není věnována. Tím se zanedbá ‚okno příležitosti‘ zvrátit nepříznivý výkon a navrátit seniora po covidu zpátky do stavu před infekcí. Je ale třeba poskytnout tuto péči cíleně u těch nemocných, kteří před onemocněním byli víceméně soběstační a kteří mají zdravotní a rehabilitační potenciál z této časné postcovidové péče profitovat. Proto v našem programu počítáme s vyšetřením pacienta geriatrem, který zhodnotí a indikuje pacienta,“ říká Eva Topinková.


Specifický režim

Program ČGGS počítá s multioborovou spoluprací, což se může zdát trochu náročné, protože kapacity některých specialistů, například ergoterapeutů, nutričních terapeutů a dalších, nejsou nevyčerpatelné. Prof. Topinková míní, že je možné využít současných kapacit a péči o pacienty lépe a cíleně zorganizovat.

„Konkrétně by to mohlo vypadat tak, že v centrech, která se k našemu programu přihlásila, by byl pro indikované pacienty vyčleněn specifický režim, např. na jednom oddělení, které by bylo o potřebné odborníky posíleno. Na těchto odděleních, kde by byla poskytována cílená geriatrická rehabilitačně‑rekondiční postcovidová péče, by byli nemocní už vytipovaní z nemocnic nebo geriatrických ambulancí,“ říká prof. Topinková.


Organizační změna

„Vzhledem k současné ekonomické situaci jsme velmi přemýšleli, jak program realizovat, aniž by bylo potřeba významné navýšení finančních prostředků. Oslovili jsme proto geriatrická pracoviště v jednotlivých krajích. K programu, který koordinuje pracovní skupina výboru České gerontologické a geriatrické společnosti, se přihlásila geriatrická pracoviště prakticky ve všech krajích a jejich seznam včetně kontaktů na geriatrické ambulance a lékaře lze najít na webových stránkách naší odborné společnosti (www.cggs.cz). Lze využít i konziliární službu geriatra, která je dostupná v některých nemocnicích. Odesílat pacienty do geriatrických ambulancí mohou praktičtí lékaři, eventuálně i další specialisté. Z hlediska plátců zdravotního pojištění se jedná o rozšíření výkonů geriatrických ambulancí (např. screening nutričních poruch, provedení výkonnostních testů, např. testy pro hodnocení fyzické zdatnosti seniora) a jejich rychlé nasmlouvání. Jedná se tak spíše o organizační změnu než o navýšení financí,“ uzavírá prof. Topinková.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené