Přeskočit na obsah

Potrat i mimoděložní těhotenství mohou vyvolat posttraumatickou stresovou poruchu

Samovolným potratem skončí v Británii jedno ze čtyř těhotenství a mimoděložní těhotenství se týká 1 z 90 případů gravidity.

Studie potvrzuje souvislost

Průzkum mezi 113 ženami, které samovolně potratily v prvních 12 týdnech těhotenství, nebo podstoupily ukončení mimoděložního těhotenství, odhalil, že téměř 4 z 10 žen měly po ukončení těhotenství symptomy posttraumatické stresové poruchy. V rámci studie dostaly vybrané ženy dotazník, ve kterém popisovaly své pocity a myšlenky po skončení těhotenství. Mezi ženami, které prodělaly samovolný potrat, splnilo kritéria posttraumatické stresové poruchy tři měsíce po potratu 45 % pacientek, po ukončení těhotenství z důvodu mimoděložní gravidity vykazovalo známky poruchy 18 % žen.

Posttraumatická stresová porucha obecně

Posttraumatická stresová porucha je způsobena silně stresujícím zážitkem a osoby, které takovou událost prožijí, se potýkají s nočními můrami, vtíravými vzpomínkami či dalšími negativními jevy. Projevy poruchy se dostavují týdny, měsíce i roky po traumatizujícím zážitku a mohou způsobovat poruchy spánku, návaly vzteku či deprese. Přesně tyto projevy popisovaly ženy zařazené do britské studie, které opakovaně čelily nepříjemným vzpomínkám i nočním můrám souvisejícím s potratem. Některé ženy se vyhýbaly všemu, co jim událost připomínalo, a také dalším těhotným ženám ve svém okolí.

Dopad na kvalitu života

Téměř třetina respondentek uvedla, že projevy posttraumatické stresové poruchy ovlivňovaly jejich pracovní život, a 40 % vnímalo dopad na rodinné a přátelské vztahy. Autoři studie podotýkají, že byli překvapeni vysokým počtem žen s projevy poruchy. Přestože tyto situace mohou u žen zanechat závažné následky, není psychologická péče o pacientky po spontánním potratu nebo mimoděložním těhotenství běžným jevem. Psychologické dopady ovšem mohou být o to větší, že ženy o svém těhotenství většinou v prvních týdnech gravidity veřejně nehovoří a případný samovolný potrat tak zůstává bez otevřené podpory okolí.

Pacientský příběh

Právě podporu okolí potvrdila jako velmi důležitý aspekt pacientka, která prodělala několik spontánních potratů. Přiblížila, jaký dopad to mělo na její psychiku a jak přesně ukončení těhotenství ovlivnilo její každodenní život. Po dvou spontánních potratech byla paralyzována stavy úzkosti a po třetím potratu se obviňovala za nastalou situaci. Vyhýbala se společnosti, zejména rodinám s více dětmi, a přemáhal ji negativismus. Opakované spontánní potraty hodnotí jako zásah do osobnosti.

Úzkost a deprese po samovolném potratu

K dalším zjištění studie, do níž bylo zapojeno také 50 těhotných žen v kontrolní skupině, patří četnost výskytu úzkosti a deprese. Mezi pacientkami po spontánním potratu nebo mimoděložním těhotenství byla úzkost pozorována u jedné z pěti žen, v kontrolní skupině se tyto potíže týkaly jen jedné ženy z deseti. Deprese byla méně častým jevem, přesto byla tři měsíce po potratu pozorována u 5 % žen.

Závěr

Navazující studie, které skupina autorů plánuje, by se měly soustředit na potvrzení zjištěných poznatků a identifikaci nejohroženější skupiny žen. Pokud se podaří najít vysvětlení, proč jsou některé ženy k posttraumatické stresové poruše náchylnější, budou moci lékaři lépe vytipovat mezi svými pacientkami ty, které potřebují další péči. Kromě samotné diagnostiky posttraumatické stresové poruchy je potřeba věnovat se také vhodným léčebným postupům, například možnostem přizpůsobení kognitivně behaviorální terapie přímo potřebám žen po potratu.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161102080121.htm

Imperial College London. Miscarriage, ectopic pregnancy may trigger post-traumatic stress disorder. ScienceDaily.2016 Nov 2.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…