Přeskočit na obsah

Potvrzeno dlouhodobou studií: Hypertenze a srdeční onemocnění vedou u RS k výraznější atrofii mozku

Nebyla nalezena žádná asociace mezi kardiovaskulárními (KVS) nemocemi a zvýšeným počtem mozkových lézí, avšak lepší zvládnutí těchto potíží by z dlouhodobého hlediska mohlo zlepšit stav pacientů. Studie “Hypertension and heart disease are associated with development of brain atrophy in multiple sclerosis: a 5-year longitudinal study,” byla publikována v časopise European Journal of Neurology.

Pacienti s RS jsou oproti běžné populaci náchylnější ke vzniku KVS nemocí. Ty jsou zase poslední dobou spojovány s horším celkovým průběhem RS, podle některých studií i s rozsáhlejšími mozkovými lézemi a menším objemem mozku. Jasné závěry však dosud nikdo nepřinesl.

Tým z University z Buffalo v New Yorku se rozhodl definovat vliv KVS nemocí na klinický stav pacientů s RS a velikostí lézí a atrofie v mozku. Zkoumali 194 pacientů s RS, které sledovali průměrně 5,4 let, a 43 kontrol bez neurologického onemocnění. Změny v mozku byly sledovány na magnetické rezonanci (MR).

Celkem u 14,9 % pacientů byl diagnostikován klinicky izolovaný syndrom (CIS), u 59,8 % relaps-remitentní RS a u 25,3 % progresivní RS (z toho 42 pacientů sekundárně a 7 primárně progresivní RS). Po adjustaci s ohledem na věk, pohlaví a trvání nemoci se HT ukázala signifikantně asociována se zrychlenou ztrátou mozkové tkáně, resp. s větším objemem postranních mozkových komor (24,5 % vs. 14,1 % bez HT).

Kardiovaskulární onemocnění byla také spojena s větším poklesem objemu bílé hmoty mozkové (4,2 % vs. 0,7 % bez KVS nemocí) a celého mozku (3,4 % vs. 1,6 % bez KVS nemocí). Kouření a nadváha (BMI > 25) kombinované s KVS onemocněními přispěly k atrofii mozku, redukující bílou hmotu mozkovou o 5,3 %.

Přítomnost KVS onemocnění však během sledované doby neovlivnila počet mozkových lézí, zrychlená atrofie mozku tedy nezhoršila poruchy hybnosti. Zvládnuté KVS onemocnění v kombinaci s monitoringem a léčbou RS může zlepšit celkový stav pacientů.

Zdroj: Ana Pena pro MultipleSclerosis News Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/08/20/hypertension-and-heart-disease-aggravate-brain-atrophy-in-ms-long-term-study-reports/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené