Přeskočit na obsah

Pozdní psychóza jako důsledek neurotoxicity tacrolimu

B01 iStock-641392144
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Tacrolimus je nejčastější imunosupresivum používané po transplantaci, avšak může mít za následek mírnou až závažnou neurotoxicitu až u 32 procent pacientů. Příznaky neurotoxicity mohou kolísat od mírných (třes nebo bolest hlavy) po závažné (syndrom zadní reverzní encefalopatie nebo psychóza). Okamžité rozpoznání a zvládnutí je nutné k vymizení příznaků.

Cílem této studie bylo popsat klinickou prezentaci psychózy způsobené tacrolimem, typ jeho neurotoxicity a rozlišit ji od jiných poruch centrálního nervového systému včetně deliria.

Autoři uvádějí případ opožděného začátku tacrolimem navozené psychózy se zaměřením na unikátní klinické rysy a strategie zvládání. Autoři provedli systematické posouzení případů tacrolimem navozené psychózy. Využili databázi PubMed a zahrnuli do svého přehledu 15 prací.

Závěry: Tacrolimem navozená psychóza je unikátní ukázkou jeho neurotoxicity. Může se objevit bez základních příznaků deliria. Údaje o samotných psychotických příznacích jsou omezeny na současnou literaturu, která se soustředí na obecnější a častější prezentace neurotoxicity po tacrolimu, jako jsou de­li­rium a třes. Vývoj psychózy může nastat později v průběhu léčby a při normálních sérových koncentracích tacrolimu. Může se zlepšit léčbou antipsychotiky, ale prvotní zvládnutí by mělo zahrnout zkříženou titraci ke změně režimu imunosuprese. 

Zdroj: Gunther M, Jiang M, Banga A et al. Delayed‑onset psychosis secondary to tacrolimus neurotoxicity after lung transplant: A case report and systematic review. Journal of the Academy of Consultation‑Liaison Psychiatry. 2023, 64(6):550–561.

Sdílejte článek

Doporučené