Přeskočit na obsah

Pracovní konference Sdružení ambulantních urologů

V tradičním podzimním termínu proběhla v Brně 25.–26. 11. 2016 pracovní konference SAU. Na přátelská setkání v kuloárech v předvečer konference navázala paleta přednášek a diskusí na aktuální témata.

 

V úvodu MUDr. Michaela Matoušková shrnula úhradovou vyhlášku pro rok 2017 a úhrady a regulace z ní vyplývající. Sdružení ambulantních specialistů vyzvalo ambulantní specialisty, aby nepodepisovali diskriminační dodatky podle přílohy 3 pro nevýhodné stanovení úhrady a vstoupili do jednání s jednotlivými ZP. Rovněž právní stanovisko považuje úhradové dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami za poměrně nebezpečné, zejména pokud stanoví přesnou částku úhrady za pojištěnce určité zdravotní pojišťovny a posléze se ukáže, že byla nedostatečná. Pokud úhradový dodatek odpovídá vyhlášce a je poskytovatelem podepsán, soudy často vycházejí z toho, že jde o plnění smlouvy, a případné žaloby na doplatek za péči a neuplatnění regulací neakceptují. Není‑li úhradový dodatek poskytovatelem podepsán, zdravotní pojišťovna je povinna hradit poskytnuté zdravotní služby podle vyhlášky a lze se u soudu domáhat neuplatnění regulačních srážek.

V dalším sdělení zaznělo upozornění na stárnutí populace lékařů. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS, upozornil v ČT na nehomogenní distribuci lékařských služeb v rámci ČR, nedostatek lékařů i středního zdravotnického personálu. Situace mezi ambulantními urology je podobná.

Dopad aktivit AIFP na lékaře i konání odborných aktivit shrnula dr. Matoušková. Na www.transparentnispoluprace. cz zatím nejsou žádné informace.

Informovaným a zasvěceným hostem byla PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., ředitelka Sekce cenové a úhradové regulace SÚKL. V zajímavém sdělení zazněly informace o uvádění nových léčivých přípravků a tvorbě preskripčních omezení. Následovala široká diskuse, ale i informace o námitkách ČUS proti zrušení úhrady pro mirabegron. Z diskuse v sále vyplynulo, že urologové mají zásadní výhrady proti rozšíření preskripce alfalytik praktickými lékaři. Výbor České urologické společnosti s rozšířením preskripce pro praktické lékaře nesouhlasí. Důvodem je, že pacienti přicházejí se symptomy dolních močových cest a teprve dalším vyšetřením je stanovena diagnóza. Vysoká frekvence nádorových onemocnění urogenitálního traktu, ale i různých neurogenních postižení či litiázy může mít příznaky obtížně rozlišitelné bez náležitého vyšetření urologem. Symptomy mohou být alfalytiky potlačeny a správná diagnóza by pak byla stanovena opožděně nebo již bez možnosti léčebného ovlivnění. Obdobnou situaci řešíme u volně prodejných potravinových doplňků. Přes naši snahu je např. u karcinomu prostaty téměř 25 procent případů zastiženo až ve stadiu generalizace. Nasazení medikace k ovlivnění symptomů dolních močových cest bez vyšetření urologem jen nesmyslně prodraží léčbu a může oddálit stanovení správného léčebného postupu, a to i v případě benigní hyperplazie prostaty. Zde může být např. vhodnější léčba kombinovanými přípravky jako prevence progrese onemocnění nebo léčba chirurgická.

Předseda ČUS prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., se věnoval stavu ČUS, aktivitám výboru a koncepci uroonkologické péče. Tato aktivita zapadá do konceptu onkologické péče v ČR a byla prezentována a diskutována na půdě České onkologické společnosti. Prof. Babjuk upozornil, že vzdělání urologa je v péči o uroonkologicky nemocné dostatečné. Vědecký sekretář ČUS doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., informoval o sazebníku výkonů a nových, snad již schválených kódech. Nově schváleny byly kódy pro funkční urologii a MRI/fuzi při biopsii prostaty. Dalším tématem důležitým pro praxi jsou změny v úhradě PTZ. Zazněly i informace o projektu VZP k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty. Podařilo se zařadit poměrně velký počet pacientů. Výstupy by měly být důležité pro další pokračování projektu, se kterým VZP počítá v roce 2017. Z operačního programu zaměstnanost (OPZ) by měl být v příštím roce spuštěn projekt „Časný záchyt karcinomu prostaty“, doufejme méně administrativně náročný.

Sdělení z praxe se týkala aplikace botulotoxinu (dr. Roman Zachoval, dr. Jiří Klečka) a praktických doporučení pro použití. Dr. Richard Pikner přinesl informace o osteoporóze a osteoprotekci v urologické ambulanci. Odborná společnost upozornila jeho ústy na podléčenost nemocných, především vyššího věku. MUDr. Michaela Matoušková upozornila na možnost podání vakcíny proti HPV infekcím v urologické ambulanci. Nyní je k dispozici vakcína s devíti typy HPV. Má registraci i pro podání u mužů.

Dopad EET (elektronické evidence tržeb) se zdá být vzdálený. Ale i v první vlně, dnes již spuštěné, může zasáhnout zdravotnická zařízení poskytující ubytovací služby. J. Klečka hovořil o praktických krocích při zavedení EET. Ordinace může postihnout již ve druhé vlně od března 2017, pokud nabízejí nějaký prodej, pro ostatní platí od března 2018.

Na závěr přijala pracovní konference usnesení o zachování spolupráce s ČUS a SAS, diskusi o katetrizaci močového měchýře a stanovení kompetencí. Na www stánkách budou zveřejněny praktické informace – seznam výkonů podle Koncepce urologie pro urologické ambulance a vyhláška o personálním a věcném vybavení.

Tak zase za rok na pracovní konferenci SAU 24.–25. 11. 2017.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené