Přeskočit na obsah

Praktici jsou placeni za péči o diabetiky, specialisté nesouhlasí

"O diabetiky jsme se starali i dříve, ale nedostávali jsme za to zaplaceno. Nyní se to naštěstí změnilo," míní předseda Sdružení praktických lékařů, MUDr. Václav Šmatlák.

Diabetologové jsou však jednoznačně proti, říká prof. MUDr. Milan Kvapil, předseda České diabetologické společnosti.

Od letošního roku se objevil v seznamu výkonů kód, který umožňuje praktickým lékařům pečovat o nekomplikované diabetiky a dostat za tuto péči od pojišťovny úhradu. Jak se na tuto změnu v kompetencích praktických lékařů dívají zástupci České diabetologické společnosti? Podporujete tento posun v kompetencích?

Přijetí tohoto kódu je nesystémové, velmi se obávám, že bez dalších kroků může ohrozit systém péče o pacienty a diabetem. Česká diabetologická společnost připravovala materiál ve spolupráci se Společností praktického lékařství, který by navrhl několik kroků vzájemně propojených. Zavedení těchto kroků do praxe by vytvořilo prostor pro kvalitnější péči o pacienty s diabetem v České republice. Součástí bylo i zavedení kódu pro péči o diabetiky u praktického lékaře. Nicméně, ze souboru navrhovaných opatření byl uskutečněn v rozporu se stanoviskem České diabetologické společnosti pouze jediný - zavedení kódu péče o diabetika v ordinaci praktického lékaře. Toto řešení je nesystémové a špatné.

Proč?

Špatné je proto, že jeho důsledkem nemůže být v žádném případě zlepšení kvality péče o pacienty - vykazování kódu není podmíněno kontrolou kvality a odbornosti. Jednoznačně je to krok zpět. Veliké nebezpečí tkví v tom, že nedůsledná péče o pacienty s diabetem se projeví s odstupem doby, a náprava škod bude stát nesmírné finanční prostředky. Diabetologie se změnila, možných kombinací terapie u pacientů s diabetem 2. typu je nyní vece než 500. Pacienti s diabetem 2. typu jsou velmi heterogenní skupinou z hlediska etiologie, rizika a prognózy. Předpokládá se, že až 20% z nich je tvořeno speciálními, dosud špatně diagnostikovatelnými podtypy diabetu. Jestliže si někdo myslí, že lze zvládnout léčbu diabetu 2. typu podle různých, velmi simplifikujících návodů typu dej jednu tabletu, když nezabere, přidej druhou, žije v hluboké neznalosti. Toto platilo před 20 roky, nyní je situace mnohem komplikovanější.

Jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak praktičtí lékaři zvládají péči o nekomplikovaného diabetika?

Jednotlivé zkušenosti nemají žádnou vypovídací hodnotu, v České republice není k dispozici relevantní průzkum, který by z dlouhodobého hlediska kvantifikoval kvalitu péče v ordinacích praktických lékařů.

Jak by měla podle vás vypadat péče o nekomplikovaného diabetika v ordinaci praktického lékaře?

V této otázce je obsažena mylná premisa, že pacient s diabetem může být nekomplikovaný. Jsou to dva omyly - v prvé řadě, je prokázáno, že úroveň péče na začátku onemocnění definuje prognózu nemocného. Nezkušený lékař může podcenit subj. dobrý stav nemocného při současně nedostatečné kompenzaci diabetu, a tak jej nedůslednou léčbou do budoucnosti poškodit. A za druhé, nejvíce medicína dokáže ovlivnit riziko vaskulárních komplikací právě u tzv. nekomplikovaných pacientů - proto ti by měli být léčeni na nejvyšší odborné úrovni. Tedy celé znění a pozice nově přijatého kódu jde proti podstatě současného názoru na správný algoritmus léčby diabetu - nejintenzivnější léčba musí být na začátku.

(ivb), www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené