Přeskočit na obsah

Pramipexol naznačuje novou léčbu poruch apetitu u různých chorob

Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Italští neurologové Elisa Mantovaniová a Stefano Tamburin z univerzitních pracovišť ve Veroně si položili otázku, zda stimulace receptoru D2/D3 připraví cestu pro nový léčebný cíl – poruchy apetitu u Parkinsonovy choroby a jiných stavů. Odpovídají na ni ve svém komentáři, který vyšel v odborném časopise International Journal of Neuropsychopharmacology.

Chemosenzorická dysfunkce (například čich a chuť) je běžná u degenerativních (například Parkinsonova a Alzheimerova choroba nebo jiné demence), psychiatrických (například deprese, bipolární poruchy a jiné stavy) a postinfekčních (například long covid) chorob a ve stáří. Navzdory dopadu na kvalitu života pacientů dosud neexistuje žádná zavedená léčba pro poruchy apetitu.

Nedávná zpráva o účinku pramipexolu, agonisty receptoru D2/D3, na apetit u zdravých účastníků studie poskytuje podporu pro nový potenciální léčebný cíl pro poruchu apetitu. Pramipexol bude testován v budoucích randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích napříč několika populacemi referujícími o příznacích poruchy apetitu.    

Zdroj: Mantovani E, Tamburin S. D2/D3 receptor agonism: paving the way for a new therapeutic target for taste disorders in Parkinson’s disease and other conditions? Int J Neuropsychopharmacol. 2022;25(11):933–935.

Sdílejte článek

Doporučené