Přeskočit na obsah

Prevalence spondylartritid převyšuje revmatoidní artritidu

Revmatické obtíže má každý třetí pacient, který vstoupí do ordinace praktického lékaře. Tento počet se díky demografickému vývojina dále zvyšuje, a proto tato onemocnění do budoucna představují hrozbu až epidemickou; ta se týká jak medicínské, tak i sociální a ekonomické oblasti.
V třeboňském lázeňském sanatoriu Aurora pořádala začátkem ledna Česká revmatologická společnost tradiční Třeboňské revmatologické dny. Největší pozornost byla letos věnována problematice spondylartritid, především psoriatické artritidě, a to jak formám axiálním, tak periferním. V této souvislosti bylo zaujato kritické stanovisko především k často používané aplikaci kortikosteroidů, po jejichž vysazení velmi často kožní syndrom exacerbuje. Hovořilo se o významu a účinnosti starších DMARDs (disease-modifying anti-rheumatic drugs) u této diagnózy – methotrexat, sulfasalazin, cyklosporin. Především se však diskutovalo o otázce tzv. biologických léků, blokátorů TNF alfa, které získaly v loňském roce registraci FDA, EMEA i SÚKL pro indikaci psoriatické artritidy a v současné době vstupují do kategorizace ministerstva zdravotnictví (etanercept, infliximab).

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 2/2005, strana 12

Zdroj:

Doporučené