Přeskočit na obsah

Prevence revmatoidní artritidy – něco již víme


Revmatoidní artritida postihuje zhruba jedno procento populace a je příčinou významné nemocnosti, a dokonce zvýšené úmrtnosti. Léčba existuje, ale je zatížena nežádoucími účinky, je finančně náročná a ne u každého účinná. Prevence, tak jako u každého jiného onemocnění, je i v tomto případě nejúčinnějším přístupem, v němž jde především o identifikaci a následné odstranění spouštěče onemocnění a současně o soustředění na faktory, jež chrání před rozvojem onemocnění.

Bohužel existuje řada potenciálních spouštěčů i protektorů, ale zatím neexistují jednoznačná data potvrzující či vyvracející jejich úlohu v genezi onemocnění.

V následujícím textu přinášíme výtah ze tří studií, které se vyznačují použitím unikátních zdrojů k evaluaci role některých environmentálních faktorů a genetických interakcí hrajících roli při rozvoji revmatoidní artritidy.

První studie se zabývala kouřením a HLA-DRB1. Autoři na základě analýzy dat od 439 probandů - žen s počáteční formou revmatoidní artritidy pocházejících z prospektivní US-based Nurse' Health Study - ukázali, že těžké kuřačky s pozitivitou dvou kopií HLA-DRB1 alely mají vysoké riziko rozvoje revmatoidní artritidy v budoucnu (OR pro RA 7,47, CI 2,77-20,11).
Expozice tabákovému kouři tedy představuje důležitý rizikový faktor pro rozvoj revmatoidní artritidy.

Druhá studie použila velkou izraelskou lékařskou databázi 211 627 jedinců s 2 578 případy revmatoidní artritidy. Její autoři dokázali, že pacienti užívající nejdéle statiny mají nižší riziko rozvoje revmatoidní artritidy než pacienti užívající statiny po nejkratší dobu (HR pro rozvoj RA 0,58, CI 0,52-0,65).

Třetí studie se zabývala alkoholem jako zajímavým faktorem rozvoje revmatoidní artritidy. Použila data pacientů s rozvinutou nemocí ze Švédska a Dánska (n = 1 648, kontroly = 1 404) a zkoumala jejich současnou a předešlou míru konzumace alkoholu. Výsledkem její analýzy bylo poznání, že pacienti s nejvyšší konzumací alkoholu měli snížené riziko pro revmatoidní artritidu (OR 0,5 ve Švédsku a 0,6 v Dánsku).

Závěry prvních dvou studií jsou zajímavé, protože ukazují na rizikové faktory, které mohou stát u zrodu revmatoidní artritidy dávno před tím, než se objeví první klinické příznaky onemocnění. Třetí studie nepřináší nové poznatky o preklinické roli konzumace alkoholu při rozvoji revmatoidní artritidy, protože data byla získána od pacientů, kteří již onemocněním trpěli. Nicméně všechny tři studie jsou dobrým odrazovým můstkem pro vedení dalších, podrobnějších studií a jasnou identifikaci rizikových a protektivních faktorů arthritis rheumatica.

Tři popisované studie:

1) Gene-Environment Interaction Between HLA-DRB1 Shared Epitope and Heavy Cigarette Smoking in Predicting Incident Rheumatoid Arthritis. Karlson EW, Chang SC, Cui J, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:54-60.

2) Persistence With Statins and Onset of Rheumatoid Arthritis: A Population-Based Cohort Study.
Chodick G, Amital H, Shalem Y, et al. PLOS Med 2010;7:1-13.

3) Alcohol Consumption Is Associated With Decreased Risk of Rheumatoid Arthritis: Results From Two Scandinavian Case-Control Studies. Källberg H, Jacobsen S, Bengtsson C, et al. Ann Rheum Dis 2009;68:222-227.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené