Přeskočit na obsah

Při sdělování diagnózy pacientům s termínem „nádor“ šetřete, varují lékaře odborníci

Problém přediagnostikování

Moderní medicína s sebou kromě skvělých úspěchů přináší i problémy, ke kterým patří i tzv. přediagnostikování. K vzniku tohoto nového fenoménu dochází v případech, kdy je diagnostikována nemoc, která se klinicky neprojevuje, pacientovi neublíží a jejíž léčba může více uškodit než pomoci.

Týká se to zejména některých pomalu rostoucích nádorů s nízkým rizikem maligního zvratu, které pacienta neohrožují na životě. Příkladem jsou například papilární nádory štítné žlázy nebo duktální karcinomy prostaty in situ, u kterých jsou dlouhodobé výsledky aktivního sledování nádoru srovnatelné s chirurgickou intervencí.

Brooke Nickel z University of Sydney se svými kolegy navrhuje, aby lékaři v těchto případech upřednostnili při sdělení diagnózy před obecným pojmem „nádor“ přesnější termíny jako „mikrotumor“, „abnormální buňky“ nebo „málo agresivní léze s nízkým nádorovým potenciálem“. Pokud lékař sdělí pacientovi, že má nádor, může mu tím způsobit velký stres a zbytečné obavy, které mohou vést k tomu, že pacient bude trvat na agresivnějších metodách léčby, které ale mohou být rizikovější než samotné sledování.

Změna přístupu nutná

„Po desetiletí je rakovina spojována se smrtí,“ vysvětluje Brooke Nickel. Dodává, že tato asociace je ve společnosti hluboce zakořeněná stejně jako přesvědčení, že nádorový screening zachrání život. I když je screening prováděn jen s těmi nejlepšími úmysly a mnoho lidí jistě zachrání, může dát také falešnou naději a vyvolat pocity strachu.

Změna v používané terminologii může pomoci i lékařům cítit se při sdělování méně závažných diagnóz komfortněji, i když samozřejmě musí zvážit v konkrétní situaci všechny přínosy a rizika tohoto kroku pro daného pacienta. Používání vhodné terminologie k popisu onemocnění se věnují ve své publikaci Minal S. Kale a Deborah Korenstein (doi:10.1136/bmj.k2820). Podle nich by lékaři měli otázku přediagnostikování otevřít i před samotnými pacienty a otevřeně je o tomto problému informovat, i když to bude pro ně obtížné pochopit.

Zdroj: Hurley Richard. Overdiagnosis and the cancer label BMJ 2018; 362: k3528 (https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3528)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené