Přeskočit na obsah

Přichází novinka pro přípravu střeva před koloskopií

Na našem trhu je v současnosti dostupných několik přípravků určených k očištění střeva před koloskopií a jedna zajímavá novinka aktuálně přichází.

Statistiky nehovoří příliš optimisticky – až 25 % vyšetřovaných vykazuje v běžné praxi nedostatečnou úroveň vyčištění střeva1. Významnou komplikací pro přehlednost střeva jsou bubliny a pěna – bývají zjištěny u 32–57 % vyšetřovaných2. Užití vysokoobjemových laxativ bývá spojeno s gastrointestinálními (GI) obtížemi, jako jsou nauzea, zvracení, pocity plnosti či křeče3. Asi 5–15 % vyšetřovaných navíc přípravu řádně nedokončí pro neakceptovatelnou chuť laxativa3.

K očištění střeva běžně používané vysokoobjemové PEG (polyetylenglykol) látky poněkud hendikepuje nutnost souběžně přijatého velkého objemu tekutin (4 l) najednou, což nebývá v silách mnoha vyšetřovaných – většinou nepřijmou celý předepsaný objem kvůli velkému množství tekutin, mohou také leckdy zvracet a stěžovat si na bolesti v trávicím ústrojí apod.

Jinou možností je kombinovaný přípravek, který se skládá z PEG + kyseliny askorbové, která v tomto kontextu se síranem sodným působí osmoticky a spoluindukuje laxativní efekt. Zde již postačuje polovina celkového objemu přijatého laxativa (2 l).

Přichází zajímavá novinka

Odpovědí na komplikace spojené s bublinami a pěnou při vyšetřování může být nový přípravek Clensia, který obsahuje zejména PEG + simetikon + limetkovou příchuť, zároveň postačuje požití roztoku pouze ve 2 litrech vody. Tento roztok nenarušuje histologické vlastnosti sliznice tračníku. Vyvolává osmotický efekt, který způsobuje, že se voda uchová v tlustém střevě, což zvyšuje transport jeho obsahu. V porovnání s vysokoobjemovými laxativy je spojován s nižší frekvencí GI obtíží, a vykazuje také dobrý bezpečnostní profil5. Podle klinických studií je jeho účinnost a bezpečnost minimálně stejná jako u 4 litrů „zlatého standardního PEG-přípravku“4, 5. Clensia je dostupná ve formě prášku v 8 sáčcích (4 sáčky A – velké a 4 sáčky B – malé) k rozpuštění ve vodě, po požití roztoku by měl pacient vypít ještě 1 litr čiré tekutiny6. Přípravek může být užit jak v děleném (1 l přípravku + 1/2 l čiré tekutiny v každém kroku), tak neděleném režimu (2 l přípravku + 1 l čiré tekutiny)6.

Obsahuje simetikon!

Dalším významným benefitem přípravku Clensia je přítomnost simetikonu, který působí proti nadýmání a pěnění3. Narušuje totiž povrchové napětí plynových bublinek ve střevě, a ty se tak rozpadají. Plyny uvolněné tímto mechanismem se pak mohou absorbovat stěnou zažívacího traktu nebo vyloučit peristaltikou. Simetikon působí pouze fyzikálně a je farmakologicky, chemicky a fyziologicky inertní – nevstřebává se a po průchodu trávicím systémem je vylučován v nezměněné formě.

Literatura:

  1. Froehlich F. et al., Gastroint. Endosc. 2005; 61: 378-384.
  2. Hassan C. et al., Endoscopy 2013; 45: 142-150.
  3. Saltzman J.R. et al., Gastroint. Endosc. 2015; 81(4): 781-794.
  4. Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 274-275
  5. Diseases and Drugs 2016; 11(5).
  6. Clensia Summary of Product Characteristics.

Zkrácená informace o přípravku viz. inzerce na 4. straně obálky

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené