Přeskočit na obsah

Přímá perorální antikoagulancia pro onkologické pacienty s atriální fibrilací

Randomizované kontrolované studie ukázaly, že DOAC jsou v managementu atriální fibrilace (AF) stejně bezpečné a účinné jako warfarin. Nicméně tyto studie zahrnovaly jen malý počet pacientů s malignitami.

Design studie

Nově tedy byla iniciována studie, která si klade za cíl vyhodnotit použití DOAC u pacientů s AF a současným aktivním nádorovým onemocněním. Z americké národní administrativní zdravotní databáze (MarketScan) se pracovala data 16096 onkologických pacientů, kteří užívali DOAC rivaroxaban (2808), dabigatran (2189) a apixaban (1078), a srovnala se s pacienty užívajícími warfarin (10021). Mezi zohledněné faktory patřily věk, pohlaví a datum vstupu do studie a zahájení antikoagulační léčby. Primárním výstupem byla závažná krvácivá příhoda. Sekundární výstup zahrnoval jiné krvácivé příhody, ischemickou CMP a výskyt TEN.

Výsledky

  • Míra výskytu ischemické CMP byla u rivaroxabanu, dabigatranu a apixabanu podobná jako u warfarinu (poměr rizik HR: 0,74; 0,89; 0,71 pro uvedené látky).
  • Míra výskytu TEN byla u všech tří zmíněných DOAC nižší ve srovnání s warfarinem (HR pro rivaroxaban: 0,51; HR pro dabigatran: 0,28; HR pro apixaban: 0,14; pro všechny platí p < 0,001). Míra výskytu závažného kvácení byla nižší u apixabanu oproti warfarinu (HR: 0,37; p = 0,01). Také byl výskyt krvácení nižší u apixabanu než u rivaroxabanu (HR: 0,29; p = 0,002), stejně jako výskyt TEN (HR: 0,23; p < 0,001).
  • Míra ischemické CMP byla vyšší u dabigatranu než u rivaroxabanu (HR: 7,61; p = 0,01), avšak výskyt TEN byl nižší (HR: 0,47; p = 0,06).

Stratifikované analýzy ukázaly, že ve srovnání s warfarinem byl rivaroxaban spojen s vyšším výskytem závažného krvácení u žen, avšak ne u mužů. Dále měl dabigatran nižší výskyt TEN oproti warfarinu, avšak vyšší výskyt závažného krvácení během prvních 90 dnů antikoagulační léčby oproti dalším 90 dnům.

Závěr

Podle této retrospektivní studie byly všechna 3 DOAC stejně efektivní v prevenci CMP jako warfarin a nezvyšovala výskyt krvácení. Dokonce se při užívání apixabanu objevilo méně závažných krvácení než u warfarinu. Stejně tak bylo s užíváním DOAC spojeno méně TEN. Nicméně, v pozorovacích studiích tohoto typu nebyly k dispozici relevantní údaje o stadiu rakoviny, renálnách funkcích, antikoagulační dávce a čase v terapeutickém rozpětí warfarinu. Dokud tedy prospektivní randomizované studie neukáží jinak, je u vybraných pacientů s AF vhodné nahrazovat warfarin DOAC.

Zdroj: Shah S., Norby F.L., Datta Y.H. et al. Comparative effectiveness of direct oral anticoagulants and warfarin in patients with cancer and atrial fibrillation. Blood Adv 2018 Feb 13; 2: 200-209, doi: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2017010694.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…

Flash radioterapie

26. 5. 2023

Léčba ionizujícím zářením – radioterapie – je od počátku využití v humánní medicíně cca v polovině 20. století provázena problematikou malé…