Přeskočit na obsah

Případů TBC meziročně přibylo. Situace je ale stále příznivá

plíce shutterstock_1683329143
Ilustrační foto: Shutterstock

Počet případů tuberkulózy setrvale klesá, od doby, kdy bylo v padesátých letech minulého století zahájeno očkování, se počet nemocných snížil stonásobně. Loni sice podle dat z Registru tuberkulózy mírně přibylo záchytů, stále jsme ale byli přibližně na třetině počtu nemocných z roku 2000. Mezi pacienty také roste počet cizinců, podle Státního zdravotního ústavu ale není důvod se znepokojovat. V České republice je situace stále pod kontrolou a dlouhodobá data to potvrzují.

Počty hlášených případů tuberkulózy v letech 2000–2022Zatímco v roce 2000 bylo zachyceno 1 425 případů tuberkulózy (TBC) a 100 případů jiných mykobakterióz, v roce 2022 už jen 384 případů TBC a 114 dalších mykobakterióz. „Očkování proti TBC bylo u nás zahájeno v roce 1953. Od roku 1958 potvrzené případy onemocnění TBC klesají, nemocnost se oproti době před očkováním snížila stonásobně. V posledních pěti letech je v ČR ročně hlášeno kolem 500 případů onemocnění, v roce 2018 byly hlášeny 444 případy. Česká republika patří mezi státy s nejnižším výskytem TBC na světě,“ uvádí Státní zdravotní ústav a připomíná: „Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v ČR bylo plošné očkování proti TBC u dětí vyhláškou č. 299/2010 Sb. zrušeno. Očkovány jsou pouze děti ve vyšším riziku infekce TBC.“ Přesto, až na drobné výkyvy, počet případů záchytů TBC setrvale klesá (viz tabulku).

Vliv cizinců se přeceňuje

Drobný meziroční nárůst celkového počtu případů ani nárůst počtu cizinců není podle odborníků důvodem k obavám. „V České republice existuje účinný systém dohledu nad tuberkulózou, několikastupňový systém hlášení a konfirmace, který zajišťuje rychlou a efektivní reakci na záchyt M. tuberculosis,“ vysvětlil vedoucí Národní jednotky dohledu nad TBC MUDr. Jiří Wallenfels, který tak již na jaře reagoval na dezinformace týkající se šíření tuberkulózy ukrajinskými uprchlíky. „Není důvod pro šíření jakékoli paniky, situace v České republice je ohledně výskytu tuberkulózy pod podrobnou kontrolou a z odborného hlediska data ukazují, že se opravdu neděje nic výjimečného. I přes příchod velkého počtu uprchlíků před válkou na Ukrajině, ale i s přihlédnutím k migrantům z jiných zemí situaci v České republice odborníci nadále hodnotí jako příznivou,“ dodal. Přesto však cizinci tvoří značnou část hlášených případů. V roce 2022 to bylo 168 z celkových 384 případů TBC. Z toho 90 bylo Ukrajinců, zatímco rok předtím pouze 35. Jistý vliv na vzestup počtu případů tedy uprchlická krize zřejmě měla, odborníci ovšem předpokládali vyšší, až trojnásobný nárůst. „Možným vysvětlením je, že sem proudí spíše lépe situovaní lidé, chudší zůstávají na Ukrajině,“ vysvětloval na jaře Jiří Wallenfels.

„Celkově lze říci, že sice došlo k nárůstu záchytů M. tuberculosis na území ČR, nicméně tento nárůst nepředstavuje významné zvýšení rizika tuberkulózy pro populaci a epidemiologická situace tuberkulózy v ČR zůstává příznivá. Dezinformace typu, že uprchlíci z Ukrajiny masivně šíří v Česku tuberkulózu, je potřeba jasně označit za nesmysl a uklidnit veřejnost. Nepodléhejme manipulacím dezinformátorů a řiďme se fakty,“ uzavřela téma ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podrobná statistická data k tuberkulóze a jiným mykobakteriózám jsou dostupná prostřednictvím webového nástroje Registr tuberkulózy. Aktuálně jsou dostupné veškeré údaje za období 2000 až 2022. „Prostřednictvím nabídky analýz s různými nastaveními filtrů lze získat několik typů výstupů, které mohou následně sloužit jako podklady pro hodnocení epidemiologické situace v ČR,“ vysvětluje ÚZIS (přístup do nástroje RTBC zde).

Sdílejte článek

Doporučené