Přeskočit na obsah

"Přírodní" nerovná se "zdraví prospěšné"

Trigonellin vzniká methylací dusíkového atomu v molekule niacinu. Je nejen běžným produktem metabolismu tohoto vitaminu, ale i ceněnou komponentou některých léčivých bylin. Z nich je nejznámější pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum), jež dala tomuto alkaloidu jméno.  

Fytoestrogen v kávě

Studie amerických vědců  vedených Clintonem Allredem z Texas A&M University prokázala, že trigonellin je poměrné účinný fytoestrogen. Autoři přiznávají, že je toto zjištění překvapilo, protože trigonellin se po chemické stránce steroidům příliš nepodobá. Při studiích in vitro, jejichž výsledky zveřejnil vědecký časopis Journal of Nutrition, potencoval trigonellin účinek estradiolu na růst estrogen-dependentních nádorových buněk už v koncentracích deset pikomolů na litr.

Samotný trigonellin stimuloval růst nádorových buněk v koncentracích od 100 pikomolů na litr. Trigonellin je s to aktivovat estrogenové receptory, ale jeho efekt je vyvolán vazbou na jiném místě, než na které se váže estradiol. Efekt aktivace estrogenových receptorů trigonellinem na expresi genů v buňkách je podobný jako efekt estrogenů. Rodina fytoestrogenů se tak rozrostla o další zajímavou položku. 

K vydatným zdrojům trigonellinu patří káva. Při louhování se tento alkaloid rozpouští ve vodě, a tvoří proto nedílnou součást nápoje. V pražených kávových bobech může trigonellin tvořit až 1 % sušiny.

Pražením se však rozkládá, takže vysoce pražené druhy kávy jsou na trigonellin chudší. Zvláště vydatným zdrojem je kávovník robusta (Coffea robusta), jehož boby představují asi třetinu světové sklizně kávy.

Často se používá v méně kvalitních směsích k „naředění“ cennějších bobů kávovníku arabského (Coffea arabica). Zcela cíleně se přidává do rozpustných káv a káv určených pro přípravu espresa, protože napomáhá tvorbě „cremy“. Z medicínského hlediska je významný i fakt, že boby z robusty mají výrazně vyšší obsah kofeinu.  

I přírodní  látky mohou škodit

Trigonellinová studie z Journal of Nutrition je zajímavá hned v několika ohledech. Studie in vitro jsou nezbytné a odhalují obrovská množství důležitých faktů. Bývá však velmi problematické vyvozovat z jejich závěrů konsekvence pro „běžný život“. Trigonellin se bezesporu chová v určitých dávkách jako fytoestrogen. Estrogenní účinek jednoho šálku kávy na lidský organismus však z výsledků této studie vyčíst nelze a její autoři se o to ani nepokoušejí. Nelze také stavět rovnítko mezi účinkem biologicky aktivní látky obsažené v potravině a účinkem vlastní potraviny. V šálku kávy se nachází kromě trigonellinu celá řada dalších látek, jež mohou jeho estrogenní účinek jak inhibovat, tak potencovat. V současné situaci nezbývá než otevřeně přiznat, že výsledný efekt trigonellinu obsaženého v potravinách, jako je káva, na lidský organismus neznáme. Autoři studie se však razantních dopadů na lidské zdraví neobávají. „Nepředpokládáme, že by trigonellin vyvolával nádorová onemocnění. Nevěřím, že bychom se měli v tomto ohledu bát konzumace kávy,“ řekl Clinton Allred.

Přesto je namístě rozumná dávka opatrnosti. Allredův tým se rozhodl zkoumat trigonellin, protože je významně zastoupen v některých přírodních preparátech používaných v Indii pro potlačení komplikací spojených s nástupem menopauzy. Řada žen považuje podobné prostředky na rostlinné bázi za bezpečné a upřednostňují je před hormonální terapií, kterou vnímají jako „chemickou“ či „umělou“.

Sklon považovat věci přírodní za neškodné či prospěšné a věci umělé naopak za podezřelé, či rovnou škodlivé je ve společnosti hojně rozšířený. O ošidnosti tohoto schématu svědčí fakt, že přírodní katastrofy přinášejí člověku navzdory jejich ryze přírodní povaze jen málo pozitivního, a naopak „umělá ledvina“ je navzdory své „umělosti“ věc nepochybně prospěšná. Fytoestrogeny z přírodních zdrojů mohou mít svou odvrácenou tvář.

Allred upozorňuje na skutečnost, že od vzniku nádoru prsu do jeho diagnózy uplyne často několik desetiletí. Existuje proto celkem reálná šance, že mnohé ženy po menopauze trpí nádorovým onemocněním prsu, o němž nevědí. Některé se uchýlí k užívání fytoestrogenových preparátů, aby si ulevily od postmenopauzálních komplikací. Netuší, že v jejich situaci nejsou tyto preparáty neškodné a že jim ve skutečnosti mohou významně ublížit, protože stimulují růst estrogen-dependentních či estrogen-senzitivních nádorů.  

Další tváře trigonellinu

„Přírodní“ neznamená za všech okolností totéž co „neškodné“ či „zdraví prospěšné“. O fytoestrogenových preparátech, v nichž jsou koncentrace biologicky účinných látek mnohem vyšší než v přírodních surovinách nebo potravinách, to platí dvojnásob. K nejpopulárnějším zdrojům fytoestrogenů patří sója a mezi sójovými fytoestrogeny „vede“ isoflavon genistein. Nedávná studie zveřejněná v lékařském časopise Carcinogenesis prokázala, že genistein ze sójových potravinových doplňků může snížit efektivitu léčby nádorového onemocnění žen založené na inhibici aromatázy. Zatímco inhibitory potlačují tvorbu estrogenů v organismu, genistein dokáže efekt léku zvrátit. Na genisteinu lze také názorně demonstrovat fakt, že každá molekula má mnoho tváří a její účinky mohou být velmi pestré. Genistein má na rozdíl od jiných sójových isoflavonů s estrogenními efekty i účinek inhibitoru celé řady kináz. Tato vlastnost stojí za jeho toxickými účinky.

U trigonellinu jako látky obsahující methylovou skupinu přichází v úvahu i schopnost vyvolávat epigenetické změny methylací DNA. V řadě studií, kde byla dieta bohatá na látky uvolňující methylovou skupinu podávána březím zvířatům, byla prokázána trvale a razantně pozměněná exprese genů v dědičné informaci potomstva. Výsledný efekt opět nebyl jednoznačný. Změna v expresi některých genů snížila rizika některých nádorových onemocnění. Jiné změny však zvýšily riziko poruch imunitního systému, alergií a astmatu. 

Allredův tým vidí i v estrogenních účincích trigonellinu pozitivní moment. Jejich výzkum naznačuje, že konzumace potravin s tímto alkaloidem může snížit riziko vzniku nádorů tlustého střeva.  

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené