Přeskočit na obsah

Probiotika snižují respirační symptomy

„Nemusí to být nutně ta nejintuitivnější myšlenka, že přidání bakterií do vašeho střeva může snížit riziko infekce dýchacích cest, ale je to další důkaz o tom, že střevní mikrobiom má složitý vztah s našimi různými orgánovými systémy. Nemá tedy vliv pouze na to, jak funguje naše zažívání nebo jak fungují naše játra, ale střevní mikrobiom ovlivňuje aspekty fungování celého našeho těla,“ řekl dr. Benjamin Mullish, vedoucí výzkumný pracovník studie a klinický lektor v divizi GIT, Imperial College London, Anglie.

Vědci reanalyzovali podrobné denní záznamy 220 pacientů, kteří se účastnili dřívější dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie vlivu probiotik na úbytek hmotnosti. Při přezkoumání dat pro běžné příznaky infekce horních cest dýchacích, včetně kašle, bolesti v krku a sípání, vědci zjistili, že účastníci, kteří užívali probiotika během šestiměsíční studie, měli o 27 procent nižší celkový výskyt příznaků onemocnění horních cest dýchacích ve srovnání se skupinou s placebem. Účinek byl největší u účastníků ve věku 45 let nebo starších, stejně jako u pacientů s obezitou.

Právě lidé s obezitou jsou vystaveni vyššímu riziku respiračních infekcí. Předchozí výzkum ukázal, že probiotika snižují infekce horních cest dýchacích u zdravých dospělých a dětí, ale o této zranitelné populaci starších osob s nadváhou a lidí s obezitou dosud existovalo jen málo důkazů.

„Tato zjištění přispívají k rostoucímu zájmu o osu střeva–plíce, tedy o to, jak navzájem střeva a plíce komunikují,“ uvedl dr. Mullish s tím, že to není jen střevo vysílající signály, které mají vliv na to, jak plíce fungují. „Funguje to v obou směrech, což dodává na významu zjištění, že změny ve střevním mikrobiomu mohou značně ovlivnit různé aspekty našeho zdraví,“ dodává. Vědci zatím ve studii nezkoumali imunitní odpověď, pouze respirační příznaky. Budoucí randomizované klinické studie by proto podle dr. Mullishe mohly pomoci identifikovat mechanismy související se snížením respiračních příznaků a prozkoumat možný dopad probiotik na imunitní systém.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Český startup Carebot získal certifikaci

10. 4. 2024

V Evropě sílí trend využití umělé inteligence při čtení snímků ze zobrazovacích metod. Mezi prvními se ho chápe i česká společnost Carebot. Během…