Přeskočit na obsah

Probiotika v prevenci život ohrožující pseudomembranózní enterokolitidy

Na konci roku 2017 byla publikovaná studie v Cochrane Database of Systematic Reviews, z jejíž výsledků vyplývá, že probiotika mohou hrát důležitou roli v prevenci této komplikace.

Hospitalizace a podávání antibiotik patří mezi významné nezávislé rizikové faktory vzniku průjmového onemocnění vyvolaného bakterií Clostridium difficile. V patogenezi takzvané pseudomembranózní enterokolitidy se uplatňují bakteriální toxiny enterotoxin A a cytotoxin B. Profylaktické prodávání probiotik by výskyt této komplikace mohlo snížit, v současnosti však není zahrnuto v klinických guidelines.

Metaanalýza 31 randomizovaných kontrolovaných klinických studií zahrnovala více než 8500 pacientů (7 000 hospitalizovaných pacientů, 7 800 dospělých, 1 100 dětí a 2 500 pacientů s rizikem pseudomembranózní enterokolitidy > 5 %). Incidence pseudomembranózní enterokolitidy byla ve všech skupinách podstupujících profylaxi probiotiky nižší než v případě kontrol dostávajících placebo.

U všech pacientů na probioticích byla incidence pseudomembranózní enterokolitidy 1,5 %, v porovnání s incidencí 3,9 % v kontrolní skupině (NNT = 42). Při analýze podskupin byly výsledky obdobné. U hospitalizovaných činila incidence pseudomembranózní enterokolitidy 1,7 % (kontrolní skupina 4,2 %; NNT = 40), u dospělých 1,4 % (kontrolní skupina 3,3 %; NNT = 53), u dětí 2,5 % (kontrolní skupina 7,5 %; NNT = 20) a u jedinců s rizikem nemoci > 5 % činila incidence 3,1 % (kontrolní skupina 11,6 %; NNT = 12).

Výskyt nežádoucích účinků byl nižší při terapii probiotiky v porovnání s kontrolní skupinou (14,3 % vs. 17 %; NNT = 37). Většinou se jednalo o běžné nežádoucí účinky v podobě bolestí břicha, nevolnosti, plynatosti, horečky, měkké stolice a poruchy chuti. V metaanalýze nebyly pozorovány závažné nežádoucí účinky spojené s podáváním probiotik (bakteriémie, fungémie).

Zdroj: Goldenberg J. Z., Yap C., Lytvyn L. et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2017 Dec 19; 12: CD006095. doi: 10.1002/14651858.CD006095.pub4.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené