Přeskočit na obsah

Prof. Prymula: Musíme rozložit epidemii v čase

Rád bych se pokusil vysvětlit, co nás vedlo k tomu, abychom přijali tato velmi restriktivní opatření. Budeme nepochybně kritizováni, že situaci přeháníme, a že je to špatně. Když jsme detailně analyzovali situaci v Evropě a dívali se na jednotlivé přírůstky počtu nakažených ze dne na den, viděli jsme, že řada zemí má explozivní charakter epidemie. Když se podíváte na jednotlivé křivky, není vidět, že by běžná opatření vedla k poklesu. To, že jsme v situaci, která v tuto chvíli vypadá velmi příznivě, je jedna věc. Nicméně když se podíváte na situaci v jiných evropských zemích před týdnem, také tam situace vypadala poměrně příznivě. Můžeme vycházet ze zkušeností v těchto zemích, kde jsou postupně zaváděna opatření, ale už je trochu pozdě, protože v těchto zemích už dochází k lavinovitému šíření infekce.

Musíme celou epidemii rozložit v čase tam, abychom měli dostatečnou kapacitu našich zdravotnických zařízení, abychom měli dostatek ventilátorů. Rozhodnutí, které přijde o týden nebo o čtrnáct dnů později, má dramatický dopad do dalšího vývoje epidemie. Proto jsme se rozhodli k zásadně restriktivnímu opatření. V evropských zemích se ukazuje, že pokud nezamezíme těsnému osobnímu kontaktu, nejsme schopni šíření tohoto onemocnění kontrolovat. U Itálie je vidět, že opatření, která jsou dnes opravdu razantní a v podstatě znamenají karanténu celé Itálie, přicházejí poněkud pozdě. Lavinovité šíření už nejde úplně zastavit. To je důvod.

Podporuje to i zjištění z našeho území, že jsme zachytili první přenos v komunitě. To je nepochybně špička ledovce. Čím více budeme mít zachycených případů, tím více bude v populaci jedinců, kteří mohou virus šířit, a nebudou mít příznaky onemocnění.

Proto jsme přistoupili k těmto opatřením a věřím, že jsou správná. A nemyslím si, že bude potřeba nějaká dramaticky dlouhá doba, abychom si to ověřili. Když se sejdeme za týden, budete moci posoudit, jestli jsme postupovali správně, nebo nikoli.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči ministerstva zdravotnictví

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené