Přeskočit na obsah

Propojení evropských dat o srdečních chorobách podpoří další výzkum

doktor, mobil
Foto: shutterstock.com

Platforma, která kombinuje kardiologická data z reálného světa od milionů lidí z mnoha evropských zemí, přispěje k dalšímu pokroku ve výzkumu zaměřeném na zlepšení zdraví srdce. Projekt DataTools4Heart (DT4H) financovaný EU je podporován Evropskou kardiologickou společností (ESC) a koordinován laboratoří umělé inteligence v medicíně (BCN‑AIM), University of Barcelona ve Španělsku.

„Poprvé budou vědci schopni zkoumat kritické otázky v prevenci a léčbě srdečních onemocnění pomocí dat jedinců z celé Evropy, aniž by tato data opustila nemocnici,“ řekla jedna z vedoucích projektu dr. Polyxeni Gkontrová, odborná asistentka v oblasti výpočetních věd a umělé inteligence (AI) na katedře matematiky a informatiky Barcelonské univerzity.

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Přitom až dosud zůstávala kardiologická data, která by mohla pomoci posunout výzkum a zdravotní péči, v nemocnicích po celé Evropě nevyužita. Důvodem jsou požadavky na ochranu osobních údajů a rozdíly v datových formátech a jazycích. Aby se DT4H vypořádala s těmito výzvami, bude extrahovat, překládat a znovu používat data, aniž by byly informace s kýmkoli sdíleny nebo přeneseny z nemocnice.

DT4H bude využívat data, která již nemocnice uchovávají v elektronických zdravotních záznamech. Zahrnuty sem budou jak strukturované informace, jako jsou diagnózy, léky, diagnostická měření a postupy, tak i nestrukturované informace včetně doporučujících zpráv, propouštěcích zpráv, klinických poznámek, radiologických a chirurgických zpráv.

Osm nemocnic reprezentujících sedm jazyků (španělština, holandština, švédština, angličtina, čeština, italština a rumunština) otestuje systém během příštích dvou let pomocí klinických otázek od svých ambulancí a pohotovostních oddělení. Platformou a daty pomohou klinickým výzkumníkům procházet vícejazyční virtuální asistenti využívající AI.

„Typy otázek, které mohou být prošetřeny, zahrnují např. to, jak rizikově stratifikovat urgentní příjem pro srdeční selhání, aby bylo možné informovat o vhodné péči, a jak třídit pacienty se srdečními potížemi. Platforma DT4H je jedinečná v tom, že bude používat strukturovaná i nestrukturovaná data z různých zemí pokrývající širokou škálu jednotlivců, zatímco stávající modely jsou omezeny na jednu zemi, pracují s malým množstvím dat a/nebo jsou založeny hlavně na strukturovaných datech,“ uvedla dr. Gkontrová.

Výzkumníci z celého světa budou mít přístup k počáteční verzi platformy prostřednictvím webového portálu v říjnu 2024. Model bude průběžně aktualizován a vylepšován na základě zpětné vazby od uživatelů až do konce projektu a konečného vydání platformy v říjnu 2026. Autoři věří, že tento inovativní projekt zlepší zdraví srdce tím, že zpřístupní obrovské množství aktuálně nepoužívaných dat k řešení kritických klinických otázek.   

Sdílejte článek

Doporučené