Přeskočit na obsah

Průzkum potvrdil nastupující trend telemedicíny

Odborníci na eHealth v Evropě v současnosti vidí pro poskytovatele zdravotních služeb největší prioritu v oboru v zajištění IT bezpečnosti. Význam tohoto tématu meziročně roste. Ukázal to loňský ročník Evropského výročního průzkumu eHealth, zpracovaného společností HIMSS Analytics ve spolupráci s Mc‑ Kinsey & Company (Annual European eHealth Survey 2019).

Výzvou nebo problémem číslo jedna, se kterým se eHealth v Evropě potýká, pak je podle průzkumu jeho financování. Stejně to respondenti viděli i v roce 2018.

Za největší trend příštích tří let v oblasti eHealth profesionálové považují elektronické zdravotní záznamy. Hned po nich jmenovali nejčastěji poskytování telemedicínských služeb. Význam telemedicíny v průzkumu podstatně vzrostl proti předchozímu ročníku. Mezi lidmi z poradenských firem a softwarových společností je dokonce považovaná za trend číslo jedna, i když mezi lidmi ze zdravotnických zařízení ani mezi úředníky tomu tak není. Pro pracovníky ze zdravotnických zařízení je důležitější než telemedicína téma výměny informací mezi poskytovateli zdravotních služeb.

Vnímání trendů v eHealth je rozdílné v jednotlivých regionech Evropy. V Rakousku je vnímána jako nevýznamnější trend oblasti eHealth personalizovaná medicína. V severských zemích (Norsku, Švédsku, Finsku a Dánsku) zase aktuálně vnímají jako nastupující trend oboru především umělou inteligenci.

Jako lídra regionu z hlediska inovací elektronického zdravotnictví vnímají evropští profesionálové Estonsko. To proti předchozímu roku v žebříčku předstihlo Dánsko, které tentokrát skončilo na druhém místě. Na tom, že jedna z těchto dvou zemí je v evropském eHealth nejdál, se shodnou experti ze všech zemí kromě jedné. Nejvíc oslovených Španělů považuje za lídra sebe samé, tedy Španělsko.

Ve většině zdravotnických zařízení v Evropě používají podle průzkumu sdílené elektronické zdravotní záznamy pacientů pro výměnu klinických dat. Ovšem situace v jednotlivých zemích se významně liší. Tuto otázku autoři výzkumu položili zaměstnancům zdravotnických zařízení, jak zdravotníkům, tak manažerům a dalším. Zatímco v Rakousku používají zdravotnická zařízení elektronické zdravotní záznamy ke sdílení dat s jinými organizacemi v 88 procentech, v Německu, Španělsku a Velké Británii je tomu tak v méně než 45 procentech zdravotnických zařízení.

Průzkum probíhá mezi odborníky na elektronické zdravotnictví, zejména IT pracovníky zdravotnických zařízení, lékaři, manažery, výzkumníky, soft warovými společnostmi a analytiky. V loňském ročníku odpovídalo 537 lidí. Nejvíce respondentů bylo z Německa, mezi dotazovanými byli i experti z Česka.

HIMSS je globální konzultantská společnost, která mimo jiné provádí hodnocení digitální vyspělosti nemocnic a udílí uznávané certifi káty EMRAM podle stupně digitalizace nemocnice a práce s elektronickou zdravotní dokumentací. Na světě je 443 „bezpapírových“ nemocnic v nejvyšší kategorii EMRAM 7, z toho 402 ve Spojených státech. V Evropě jsou takové nemocnice v Nizozemsku a Portugalsku.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené