Přeskočit na obsah

Průzkum trhu ukazuje, že nová léčiva roztroušené sklerózy jsou častou první volbou

Perorální nemoc modifikující léčiva (disease-modifying therapies, DMTs) jsou v USA nejčastější volbou v terapii nově diagnostikované roztroušené sklerózy (RS). Nicméně analýza ukázala, že DMTs typu monoklonálních protilátek (mAb-DMT), jako okrelizumab, jsou silnou konkurencí.

Společnost pro průzkum a analýzu trhu Spherix Global Insights uvádí, že v USA jeden z pěti pacientů s nově diagnostikovanou RS začíná léčbu perorální DMT. Do této skupiny patří teriflunomid – Aubagio (Genzyme), fingolimod – Gilenya (Novartis) a dimethyl fumarát – Tecfidera (Biogen).

V minulých letech však pronikla na trh i nová DMTs, především okrelizumab – Ocrevus (Genentech. Roche), první DMT schválená pro primárně progresivní RS (PP-RS). Lékaři, pacienti i průmysl se tedy museli přizpůsobit širšímu spektru terapeutických možností.

Rozhodnutí o léčbě první linie ovlivňují hlavně klinické faktory – individualita konkrétního pacienta, progrese ztráty hybnosti, množství lézí, sekundární potíže a kvalita života, dále pak předpokládaná účinnost a rizika.

Audit “RealWorld Dynamic: DMT New Starts in Multiple Sclerosis (US)” sledoval trendy v užívání DMTs a také, jak typ lékařského zařízení a určitá přesvědčení ovlivňují v USA výběr léčiva pro RS.

Spherix položil online dotazník 274 neurologům a 1 033 pacientům s RS, kteří nedávno začali užívat první linii DMT. Většina (dvě třetiny) lékařů uvedla, že perorální DMTs v první linii předepsali vloni častěji, ale jejich podíl na trhu se od posledního auditu nezměnil.

Naopak třída mAb-DMT svůj podíl výrazně zvýšila, téměř zdvojnásobila – a to hlavně díky intravenóznímu okrelizumabu. Auditoři to připisují hlavně schválení, které platí jak pro PP-RS, tak pro relaps-remitující (RR) RS. Nárůst o 30 % byl patrný i mezi ostatními mAb-DMTs, jako jsou natalizumab – Tysabri (Biogen) a ofatumumab (Novartis) a ublituximab (TG Therapeutics), které jsou ve fázi klinických studií a v současnosti nejsou schválena k praktickému použití. Jsou to léčiva první volby pro nově diagnostikované pacienty s progredující ztrátou hybnosti, u kterých je žádoucí léčba přípravkem s vysokou účinností.

Přesto byla zhruba polovina nově diagnostikovaných pacientů léčena tradičním injekčním interferonem-β-1a – Avonex (Biogen) a glatiramer acetátem – Copaxone (Teva Pharmaceuticals). Společností Mylan nedávno uvedený generický glatiramer acetát vytvořil tlak na originální Copaxone a ostatní, často vlivem výběru lékárníků. Třetina pacientů, které by v lékárně vydán generický glatiramer acetát, měla původně předepsán Copaxone a ve 3 z 5 případů byla změna provedena v lékárně. Spherix očekává, že tento trend bude pokračovat. Příští rok má přibýt glatiramer acetát od Sandozu (Glatopa), což přispěje k výraznému poklesu cen.

Poznámka: V ČR je v současnosti generická záměna těchto léčiv na úrovni lékárny nepřípustná.

Zpráva z auditu dodává, že navzdory nabídce léčiv je rozhodně stále potřeba zlepšovat management RS. Zatímco neurologové uvedli, že 50 % RR-RS pacientů začalo po diagnostice užívat DMTs, podle pacientů tak bylo ve skutečnosti jen v 17 % případů. Většina uvedla, že DMT začala užívat po další návštěvě lékaře – až tři měsíce po diagnóze.

Nejčastějším důvodem tohoto zpoždění byl pacientův odpor a diagnóza od jiného neurologa. Podíl měly i potíže s pojištěním, zejména u glatiramer acetátu, což může být důsledkem existujících levnějších generik.

Zdroj: Alice Melão pro Multiple Sclerosis New Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/07/27/spherix-global-insights-new-ms-patient-audit-reveals-dtm-use-trends/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené