Přeskočit na obsah

První globální odhad: ročně onemocní tuberkulózou 1,8 milionu mladých lidí

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se šíří inhalací kapének při kašli nebo kýchání od nakažených osob. U infikovaných se často rozvine závažný kašel, horečky a úbytek na váze. Tuberkulóza může být léčena antibiotiky, bez terapie je často fatální.

Výzkum vedený Kathryn Snow z oddělení pediatrie na Univerzitě v Melbourne v Austrálii poskytuje první celosvětový odhad míry výskytu tuberkulózy v této věkové skupině. Dřívější odhady totiž řadily osoby do 14 let mezi děti a jedince starší 15 let mezi dospělé.

Podle vědců bylo už předtím známo, že tato skupina je vystavena vysokému riziku rozvoje onemocnění, které může bránit jejich schopnosti studovat, pracovat a pečovat o rodinu. Dospívání je podle Kathryn Snow kritickým obdobím v životě člověka, mnoho mladých lidí trpících tuberkulózou dokončuje studium, začíná svou kariéru a zakládá rodinu. Tuberkulóza přitom může mít vážný dlouhodobý dopad na jejich život. Rozsah této zátěže však byl dosud neznámý.

Pro odhad globální incidence tuberkulózy rozdělila Snow a její tým existující data do tří věkových skupin: 10‒14 let, 15‒19 let a 20‒24 let. Data pocházela z globální databáze tuberkulózy pro rok 2012, kterou spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO), a z podrobnějších statistik z Brazílie, Indonésie, Jižní Afriky, Rumunska a Estonska.

Výzkumníci zjistili, že v roce 2012 bylo diagnostikováno 1,05 milionu případů aktivní tuberkulózy u jedinců ve věku 20‒24 let, 535 tisíc případů u jedinců ve věku 15 ‒ 19 let a 192 tisíc případů u jedinců ve věku 10‒14 let. Nejvíce případů onemocnění pocházelo z Jižní Asie, kde bylo diagnostikováno u 721 tisíc osob ve věku 10‒24 let. Na pomyslné druhé příčce se umístila subsaharská Afrika s 534 tisíci nových případů.

Podle Kathryn Snow je riziko rozvoje tuberkulózy u adolescentů vysoké v důsledku kombinace biologických a sociálních faktorů. Mladší dospělí ve věku 20‒24 let onemocní tuberkulózou častěji než adolescenti v nižších věkových skupinách v důsledku více intenzivních sociálních kontaktů s jejich vrstevníky. Dále dodává, že další krokem bude pokusit se porozumět potenciálu preventivních opatření zaměřených specificky na mladé lidi v zemích s intenzivní epidemií tuberkulózy.

Zdroj: Snow K. J., Sismanidis C., Denholm J. The incidence of tuberculosis among adolescents and young adults: a global estimate. Eur Respir J 2018 Feb 21; 51 (2). pii: 1702352. doi: 10.1183/13993003.02352-2017. Print 2018 Feb.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené