Přeskočit na obsah

Psychické poruchy nezvyšují riziko Alzheimerovy choroby

Na druhou stranu se však ukázalo, že prevalence psychiatrických patologií se před diagnózou AD zvyšuje, což může být příznakem prodromálních stádií tohoto onemocnění. Projevy deprese, ale i dalších psychických poruch, jsou v průběhu pěti let před diagnózou AD výrazně častější. Pokud se však toto časové okno protáhne na 10 let, pak se souvislost vytrácí.

To podtrhuje význam správné diferencované diagnostiky a určení vhodného časového okna při posuzování rizikových faktorů neurodegenerativních nemocí s protrahovanou dobou nástupu. Tyto faktory totiž mohou být projevem jmenovaných nemocí.

Ačkoliv bylo prokázáno, že psychiatrické poruchy, diagnostikované 10 až 40 let před nástupem AD nepřinášejí zvýšené riziko, snižují délku života těchto pacientů.

Zdroj: https://www.uef.fi/en/-/psykiatriset-sairaudet-eivat-lisaa-alzheimerin-taudin-riskia

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené