Přeskočit na obsah

Radiační terapie u pacientů s cirkulujícími nádorovými buňkami

Autoři prezentované studie použili data z americké National Cancer Database (NCDB) a z německé klinické studie fáze III, která srovnávala dva odlišné chemoterapeutické režimy u časných stadií rakoviny prsu (SUCCESS; J Natl Cancer Inst 2014; 106:dju066), aby určili, zda CTC status může u pacientů s časným stadiem rakoviny prsu také predikovat místní rekurenci nebo prodloužení doby přežití díky radiační terapii (RT). CTC byly identifikovány u 23,5 % z 1 697 pacientů z NCDB a u 19,4 % z 1 516 pacientů ze studie SUCCESS.

Výsledky

V kohortě NCDB bylo u pacientů s přítomnými CTC prodlouženo celkové přežití (OS) při RT oproti absenci RT, avšak při nepřítomnosti CTC bylo OS podobné s RT i bez ní.

V kohortě SUCCESS byla při RT prodloužena doba přežití bez nemoci (DFS), ať byly CTC přítomny nebo ne.

V obou kohortách bylo OS prodlouženo při RT u pacientů s přítomnými CTC, kteří podstoupili lumpektomii.

Radioterapie přidaná k mastektomii neprodloužila dobu přežití, ať byly CTC přítomny nebo ne.

Závěr

Tato zjištění ukazují, že biomarkery by mohly rozlišit, kteří pacienti by nejvíce benefitovali z adjuvantní RT. Mělo by být zdůrazněno, že použitá data jednoznačně nedefinovala, na jakém základě bylo rozhodnuto o začlenění RT do léčebného postupu. Chybějící klinický benefit z adjuvantní RT je navíc v rozporu s výsledky z mnoha pivotních studií, které byly podkladem pro současné léčebné standardy. Tato práce by při designování budoucích klinických studií mohla pomoci s otázkou, jak nejlépe definovat specifické terapie pro individuální pacienty.

Zdroj: William J. Gradishar pro NEJM Journal Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/na46786/2018/05/18/biomarkers-adjuvant-radiation-therapy-early-breast-cancer?query=etoc_jwonchem&jwd=000020018440&jspc=MPD

Primární zdroje: Goodman CR et al. Association of circulating tumor cell status with benefit of radiotherapy and survival in early-stage breast cancer. JAMA Oncol 2018 May 3; [e-pub].

Speers C et al. Circulating tumors cells as a biomarker of radiation benefit. JAMA Oncol 2018 May 3; [e-pub].

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…