Přeskočit na obsah

Remise u pacientů s RA

Ženy postižené revmatoidní artritidou mají nižší šanci na remisi než stejně postižení opačného pohlaví. Informoval o tom Annals of the Rheumatic Diseases.

Tým autorů z předních švédských univerzitních pracovišť založil svá zjištění na výzkumu téměř 700 dospělých jedinců, kterým byla nedávno diagnostikována revmatoidní artritida. Jejich průměrný věk byl 58 let a diagnóza u nich byla provedena v průměru před šesti měsíci. Dvě třetiny zkoumaných byly ženy, jež byly většinou mladší než muži.

Po dvou letech přešlo onemocnění do remise u čtyř z deseti nemocných. Po pěti letech byl poměr lidí v remisi podobný (38,5 %). Pohlaví se ukázalo být významným faktorem v progresi choroby. Po dvou letech byla necelá třetina žen (32 %) v remisi, mužů však skoro polovina (48 %). Po pěti letech byl rozdíl muži vs. ženy ještě markantnější, 31 % žen vs. 52 % mužů v remisi. Vyplývá z toho, že muži byli v obou časových úsecích přibližně dvakrát častěji v remisi než ženy. Ženy zpočátku neměly vážnější průběh nemoci než muži, avšak rychleji přešly do těžší a významně postupující fáze onemocnění než muži. Pro vysvětlení odlišnosti v přechodu do remise mezi muži a ženami však podle Kristiny Forslind a ostatních spoluautorů nejsou rozdíly v trvání nemoci, věku pacientů nebo v jejich léčbě dostačující.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 4/2007, strana A7

Zdroj:

Doporučené