Přeskočit na obsah

Rituximab zůstává standartní součástí léčby hematologických malignit i 20 let od první registrace

Účinná a bezpečná anti-CD20 protilátka

Rituximab je chimérická monoklonální protilátka částečně myšího a částečně lidského původu, která se váže na antigen CD20 na lymfocytech. Díky prokázané účinnosti v terapii CD20 pozitivních lymfoidních malignit a také příznivému bezpečnostnímu profilu se stal rituximab v intravenózní formě převratnou terapií pro pacienty s indolentní i agresivní formou non-Hodgkinova lymfomu.

Zařadil se mezi standardní součást terapie folikulárních lymfomů, difuzních velkobuněčných B lymfomů, chronické lymfatické leukemie a lymfomu z plášťových buněk. U všech výše uvedených onemocnění se v klinických studiích prokázalo, že rituximab nejenže zpomaluje progresi, ale také zvyšuje celkové přežití. V menší míře se účinnost ukázala také u pacientů s marginálním zona lymfomem a u agresivnějších malignit jako například Burkittova lymfomu.

Dnes i k subkutánní aplikaci

Rituximab se v klinické praxi natolik osvědčil, že i přes vývoj a schválení mnoha dalších anti-CD20 monoklonálních protilátek (například obinutuzumab, ofatumumab, veltuzumab a ocrelizumab) si v terapii hematologických malignit stále udržuje své nezpochybnitelné místo. K tomu přispělo také schválení rituximabu k subkutánnímu podání pro indikace hematologických malignit B řady v EU i USA.

Zdroj: Salles G, Barrett M, Foà R, Maurer J, O'Brien S, Valente N, et al. Rituximab in B-Cell Hematologic Malignancies: A Review of 20 Years of Clinical Experience. Adv Ther. 2017;34(10):2232–73. Epub 2017/10/05

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené