Přeskočit na obsah

Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

Výsledky jejich studie formou výzkumného článku publikoval odborný časopis International Journal of Geriatric Psychiatry.

Dosavadní údaje ohledně účinnosti inhibitorů cholinesterázy v prevenci pooperačního deliria (POD) jsou sporné. Domníváme se, že u starších jedinců s poruchou kognitivní funkce se POD projevuje častěji. Cílem autorů bylo studovat účinnost profylaxe rivastigminem na výskyt, závažnost a rizikové faktory pro POD u starších pacientů s kognitivním zhoršením podstupujících chirurgickou léčbu zlomeniny krčku stehenní kosti.

Šedesát dva starších pacientů s kognitivním zhoršením, chystajících se podrobit se chirurgické léčbě po zlomenině krčku femuru, bylo náhodně přiděleno do dvou skupin: skupina I (n1 = 31 pacientů) dostávala rivastigmin (v provedení jako náplast) tři dny před operací a sedm dní po ní, skupina II (n2 = 31 pacientů) rivastigminovou náplast nedostávala. Tyto dvě skupiny byly porovnány s ohledem na výskyt a závažnost deliria druhý či třetí a sedmý den po operaci. Ke sledování faktorů spojených s POD byla provedena analýza multivariantní logistické regrese.

Pooperační delirium se vyskytlo u pěti pacientů ze skupiny I a u 14 pacientů ze skupiny II (p = 0,013). Průměrná závažnost deliria v obou skupinách, jak stanoveno škálou Delirium Rating Scale, byla 2,2, resp. 6,2 (p = 0,033). Poměr rizik pro POD, po zohlednění skóre American Society of Anesthesiologists, věku a pohlaví, činil 0,259 (95% CI 0,074–0,905, p = 0,034). Kolem operace nebyly žádné komplikace týkající se rivastigminu.

Autoři závěrem konstatují, že použití rivastigminu (jako náplast) okolo operace dovedlo snížit výskyt POD u starších pacientů s nízkým kognitivním stavem.


Zdroj: Young YC, Shin HW, Choi BS et al. Rivastigmine patch reduces the incidence of postoperative delirium in older patients with cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2017;32(10):1079–1084.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Český startup Carebot získal certifikaci

10. 4. 2024

V Evropě sílí trend využití umělé inteligence při čtení snímků ze zobrazovacích metod. Mezi prvními se ho chápe i česká společnost Carebot. Během…