Přeskočit na obsah

Rizika COVID-19 pro těhotné a novorozence

Obecně vzato těhotenství vyžaduje zvláštní pohled na prevenci virového onemocnění. Také zkušenosti z dřívějších pandemií virových onemocnění H1N1, SASR a MERS vyzývají k obezřetnosti.

Autoři doporučení připomínají, že při pandemii chřipky typu A podtypu H1N1 představovaly těhotné 1 procento infikovaných, ale 5 procent úmrtí. Při infikaci SARS-CoV i MERS-CoV byly u těhotných pozorovány těžké komplikace včetně potřeby endotracheální intubace, pobytu na jednotce intenzivní péče, ledvinného selhání a smrti.

U onemocnění COVID-19 se podle dosud publikovaných informací věci mají jinak. „Dosud se zdá, že dopad letošní koronavirové infekce COVID-19 na těhotné ženy bude méně závažný. Publikované informace o 19 ženách s laboratorně potvrzeným COVID-19 ve třetím trimestru v Číně popisují jako dominující příznak horečku a kašel, z jiných méně závažných příznaků myalgie, malátnost, bolesti v krku, průjmy a dušnost. V laboratorním obrazu dominuje lymfopenie a zvýšený C-reaktivní protein,“ píše se ve stanovisku České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

Co se týká rizika pro plod, z dosud publikovaných informací se nepodařilo prokázat přenos infekce z matky na plod. Také se zdá, že nehrozí žádné riziko vertikálního přenosu kojením. „Samotný COVID-19 je přenášen hlavně kapénkami a kontaktem. Proto se předpokládá, že by novorozenec mohl být ohrožen těsným kontaktem s infikovanou matkou. Nejmladší pacient s COVID-19 infekcí byl diagnostikován 36 hodin po narození. Konkrétní pozornost by proto měla být věnována ochraně novorozenců u žen s akutní infekcí COVID-19,“ uvádí se ve stanovisku.

Prvním autorem stanoviska je Pavel Calda z Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze. Dalšími autory práce jsou Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Dagmar Smetanová, Ladislav Machala.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené