Přeskočit na obsah

Riziko srdeční zástavy u uživatelů (některých) antidepresiv

srdce, arytmie
Ilustrační foto: Shutterstock

Bylo referováno o sporných výsledcích ohledně spojitosti mezi užíváním antidepresiv a rizikem zástavy srdce mimo nemocnici (OHCA – out‑of‑hospital cardiac arrest). Tým kardiologů, farmakologů a psychiatrů z Dánska a Nizozemska zkoumal, zda užívání antidepresiv je spojeno s OHCA.

Autoři provedli celonárodní případovou kontrolovanou studii, aby zhodnotili spojitost jednotlivých antidepresiv v rámci lékových tříd s rizikem OHCA. Případy byly definovány jako OHCA z předpokládaných srdečních příčin. Autoři také odděleně studovali antidepresiva schopná (ne)blokovat sodíkový nebo draslíkový kanál.

Během doby trvání studie (2001–2015) autoři pozorovali 10 987 případů OHCA a zjistili zvýšený poměr OHCA pro vysokou dávku citalopramu (nad 20 mg) a vysokou dávku escitalopramu (nad 10 mg) – 46, resp. 43 procent – mezi selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a pro vysokou dávku mirtazapinu (nad 30 mg, 59 %) mezi inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu nebo noradrenergními a specifickými serotoninovými antidepresivy. Mezi tricyklickými antidepresivy (referenční lék amitriptylin) nebyl žádný lék spojený s významně zvýšeným poměrem OHCA. Ten byl nalezen pro antidepresiva se známou schopností blokovat draslíkový kanál (14 %), ale ne pro antidepresiva schopná blokovat sodíkový kanál. Citalopram, ačkoli ne statisticky významně, a mirtazapin byly spojeny se zvýšeným poměrem OHCA u pacientů bez srdeční choroby a kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Nálezy autorů naznačují, že musí být zvážena pečlivá titrace dávky citalopramu, escitalopramu a mirtazapinu z důvodu lékové bezpečnosti.

Zdroj: Eroglu TE, Barcella CA, Gerds TA et al. Risk of out‑of‑hospital cardiac arrest in antidepressant drug users. Br J Clin Pharmacol. 2022;88(7):3162–3171.

Sdílejte článek

Doporučené