Přeskočit na obsah

Riziko vyčerpání kapacity je vysoké

V České republice jako celku je v tuto chvíli dostatečná rezerva lůžek, v některých krajích ale už jsme na hranici kapacit, uvádí ve své prezentaci zveřejněné na webu ministerstva zdravotnictví prof. Vladimír Černý, národní koordinátor intenzivní péče. Důvodem snížení kapacity je přitom primárně nedostatek personálu kvůli nákaze, ne nedostatek techniky.

„Riziko vyčerpání kapacity je vysoké,“ konstatuje ve své prezentaci Černý. Cíl navýšení kapacit lůžek v nemocnicích se odvíjí od predikce dalšího vývoje pro krizový scénář, pokud by reprodukční číslo R bylo v příštích dnech 1,47. Ze stávající zhruba tisícovky lůžek intenzivní péče s možností umělé plicní ventilace by se měl jejich počet navýšit o 1500 a počet lůžek s podáváním kyslíku z necelých 8000 o dalších šest tisíc lůžek.

Obr. 1

 

Obr. 2

Navýšení počtu lůžek, které bude možné využít pro koronavirové pacienty, budou nemocnice provádět zastavením veškeré možné odložitelné péče po nejbližší dva až čtyři týdny. Přitom některé nemocnice odkládají plánovanou péči už měsíc. Další cestou, jak navýšit kapacity, je urychlené propouštění pacientů do domácí péče a snížení počtu sociálních hospitalizací. Součástí Národního dispečinku nově proto je nově doplňková kapacita rehabilitačních ústavů, lázní a případně návazně i kapacita spolupracujících hotelů pro osoby asymptomatické osoby, které potřebují ubytování.

V tuto chvíli podle Černého nehrozí po plánovaném navýšení kapacity absolutní nedostatek lůžek pro akutní pacienty. Systém ze všeho nejvíce ohrožuje nedostatek personálu. Poprvé Černý do své prezentace zahrnul informaci připouštějící, že by byla celková kapacita systému vyčerpána. Jak potom rozhodovat o poskytnutí péče pacientům? „Bude-li kapacita systému vyčerpána, postupuje se podle obecně přijatých zásad a principů pro alokaci takzvaných vzácných zdrojů,“ uvádí prof. Černý. Znamená to zejména přístup ke službám na principu rovnosti, bez jakékoli diskriminace, a dále využití vzácných zdrojů u pacientů s nejvyšší nadějí na přežití a zotavení. To přitom nelze posuzovat podle jediného kritéria, ani jen podle věku.

Zjevné podle něj je, že nadále bude počet pacientů, zátěž nemocnic a smrtnost stoupat. „Jedinou cestou snížení smrtnosti a snížení zátěže systému lůžkové a intenzivní péče jsou postupy ochrany rizikových skupin a osobní zodpovědnost, tedy dočasný „osobní lockdown“,“ uzavírá svou prezentaci prof. Černý.

Problém je, že v klíčových ukazatelích nedochází ve vývoji epidemie ke zlepšení. Aktuální R pro Českou republiku odhaduje ve své prezentaci ÚZIS na 1,36. To je sice méně než kolem desátého října, kdy přesáhlo 1,5. Jenže při současném počtu nakažených neklesá dost rychle.

Od 14. října vláda uzavřela restaurace a školy a kulturní stánky a zároveň omezila shromažďování na šest osob. Následně od 22. října omezila volný pohyb osob na zajištění nutných potřeb a zavřela některé maloobchodní prodejny. Nadále vláda zvažuje další zpřísnění opatření.

ÚZIS ve své aktuální prezentaci zdůrazňuje několik rizikových bodů aktuální situace. I přes rostoucí počet prováděných testů na SARS-CoV-2 neklesá podíl pozitivních záchytů. To značí, že epidemie není pod kontrolou a pokračuje komunitní šíření viru. Po očištění od opakovaných a kontrolních testů stoupá podíl pozitivit až přes 35 procent provedených testů.

Další zásadní problém je množství nakažených seniorů. ÚZIS registruje za září a říjen k 24. 10. přes 3860 diagnostikovaných pacientů ve věkové kategorii 65+ a přes 200 clusterů v sociálních zařízeních. Zatímco v září tvořili pacienti nad 65 let 10 procent všech diagnostikovaných, v říjnu přes 14 procent. To se odrazí v množství pacientů, kteří budou potřebovat v příštích týdnech nemocniční péči.

Obr. 3

Třetí riziko, na které prezentace ÚZIS upozorňuje, je prudce stoupající křivka počtu nakažených zdravotníků. Celkem jich aktuálně je přes 13 tisíc, z toho šest tisíc sester.

Predikce ÚZIS vypracoval pro čtyři scénáře. Nejhorší počítá s číslem R v hodnotě 1,47 a nejvíce optimistický s číslem R 0,73. Ke 31. říjnu tak může být 1420 až 2323 pacientů na lůžkách intenzivní péče. Jak bylo uvedeno výše, na tuto maximální předpověď se nemocnice připravují. Z dosavadních dat je ale zřejmé, že počet pacientů poroste i na začátku listopadu.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené