Přeskočit na obsah

Rizikové faktory pod kontrolou – méně nebezpečí souvisejících s diabetem

Popis studie a zjištěné souvislosti

Mezinárodní tým odborníků pracoval se Švédským národním registrem diabetiků, ve kterém se soustředil na údaje o více než 270 000 diabetiků 2. typu. Odborníci u nich hodnotili souvislost mezi rizikem úmrtí, kardiovaskulárními onemocněními (cévní mozková příhoda, akutní infarkt myokardu a srdeční selhání) a pěti konkrétními rizikovými faktory diabetu. Jednalo se o glykovaný hemoglobin, LDL cholesterol, albuminurii, krevní tlak a kuřáctví.

Kontrolní skupina čítala více než 1 300 000 osob bez diabetu. Odborníci sledovali údaje za období necelých šesti let. K hlavním zjištěním této studie patří poznatek, že diabetici, kteří vykazují u pěti sledovaných rizikových faktorů optimální hodnoty, mají srovnatelné riziko úmrtí jako zdravé subjekty [HR = 1,06; 95% CI = 1,0–1,12]. Riziko akutního infarktu myokardu bylo vyhodnoceno jako nižší než u kontrolní skupiny [HR = 0,84, 95% CI = 0,75–0,93]. Naopak riziko hospitalizace kvůli srdečnímu selhání bylo u diabetiků vyšší než u zdravé kontrolní skupiny.

Každý z výše uvedených parametrů, který se u diabetiků daří udržovat ve správných mezích, snižuje zdravotní rizika související s diabetem. Nejvýrazněji se tato souvislost promítá do zdravotního stavu mladších pacientů. Nejvýznamnějším prediktorem úmrtí u diabetiků je podle zjištění švédské studie kouření.

Závěr

Slibné poznatky o tom, že zdravotní rizika související s diabetem 2. typu mohou být eliminována pomocí pečlivého sledování vybraných rizikových faktorů, přinášejí otázku, jakými léčebnými postupy dosáhnout přijatelných hodnot glykemie, cholesterolu a krevního tlaku. V tomto směru vzniká prostor pro další odborné práce a výzkum.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47273/2018/08/15/risk-factor-control-can-mitigate-danger-type-2-diabetes

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…