Přeskočit na obsah

Rizikové faktory spojené s ARDS a úmrtím ve Wu-chanu

Studie zahrnula 201 osob (medián věku 51 let, 64 % mužů) přijatých do nemocnice mezi koncem prosince 2019 a koncem ledna 2020. ARDS se rozvinul u 42 % pacientů a více než polovina z nich zemřela (53 %). U pacientů s ARDS byla ve srovnání s pacienty bez ARDS častější dyspnoe (60 % vs. 26 %) a komorbidity jako hypertenze (27 % vs. 14 %) a diabetes (19 % vs. 5 %). Coxova regresní analýza ukázala, že rizikovými faktory pro ARDS a progresi ARDS do úmrtí jsou vyšší věk (HR 3,26 a 6,17), neutrofilie (HR 1,14 a 1,08) a orgánové a koagulační dysfunkce (např. vyšší laktátová dehydrogenáza – HR 1,61 a 1,30 a D-dimery – HR 1,03 a HR 1,02). Vyšší teplota (39 °C) byla spojena s vyšším rizikem ARDS (HR 1,77) a nižším rizikem úmrtí (HR 0,41). U pacientů s ARDS snížila riziko úmrtí léčba metylprednisolonem (HR 0,38).

 

Zdroj: Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. Published online March 13, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0994, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2763184

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…