Přeskočit na obsah

Screening von Willebrandovy choroby u dívek se silnou menstruací

Provádění screeningu dle doporučení Americké porodnické a gynekologické společnosti (ACOG) hodnotila americká retrospektivní studie, která analyzovala záznamy z let 2011–2013 a do níž bylo zapojeno téměř 24 000 dívek.

Testován jen zlomek pacientek

Autoři retrospektivní kohortové studie identifikovali 23 888 pacientek se silným menstruačním krvácením, u 986 dívek byla evidována závažná hypermenorea. Tu provázela kromě velmi silného krvácení také sideropenická anemie a v některých případech podání krevní transfuze. Diagnostické testy na von Willebrandovu chorobu byly provedeny pouze u 8 % pacientek s hypermenoreou a 16 % dívek se závažnou hypermenoreou. Pravděpodobnost, že potřebná vyšetření proběhnou, byla vyšší u pacientek, kterým byly provedeny testy na sideropenickou anemii. Přesto se screening von Willebrandovy choroby týkal pouze 16 % dívek, které absolvovaly vyšetření krve s cílem potvrdit, či vyvrátit anemii. Dalším faktorem pozitivně ovlivňujícím pravděpodobnost provedení screeningu von Willebrandovy choroby byl nižší věk pacientek v rámci sledované věkové kategorie.

Povědomí o von Willebrandově chorobě

Výsledky studie lze považovat za impuls k připomenutí diagnózy von Willebrandovy choroby coby možné příčiny hypermenorey u dospívajících dívek. Gynekologové a praktičtí lékaři, na které se pacientky se silnou menstruací podle této retrospektivní studie obracejí nejčastěji, by měli v obdobných případech zvážit spolupráci s odborným hematologickým pracovištěm.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na46779/2018/05/31/girls-and-teens-with-heavy-menstrual-bleeding-are-seldom

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…