Přeskočit na obsah

Sestra roku z Revmatologického ústavu

Jana Korandová pracuje jako vrchní sestra v Revmatologickém ústavu Praha od roku 1991. Hlavní náplní její práce je zodpovědná funkce vrchní sestry pro lůžkové oddělení s 54 lůžky a velký ambulantní provoz, který představuje přibližně 50 000 vyšetření ročně. Kromě toho se Jana Korandová angažuje v dalších oblastech. Jednou z nich je vzdělávání sester. V tomto smyslu se zapojila jak na úrovni české, tak evropské, kde organizovala několik mezinárodních symposií se vzděláváním sester v oboru revmatologie. Oceněním jejích aktivit na mezinárodním poli bylo její zvolení viceprezidentkou EULAR Health professionals. V roce 2001 byla i oceněna čestným členstvím EULAR.

Jana Korandová se rovněž velmi angažuje v hnutí pacientských organizací, jako je např. Revma Liga, u jejíhož zrodu v Česku stála a kterou ze všech sil podporuje.

Jana Korandová velmi dobře zachytila moderní vývojové trendy v revmatologii, především v biologické léčbě a dalších moderních formách terapie, a pochopila, že tyto moderní léčebné postupy vyžadují kromě vzdělání lékařů také vzdělávání sester v této oblasti. Každý rok organizuje pro sestry v revmatologii edukační kurzy, ať již na poli NCO NZO či odborné společnosti. Výroční sjezdy České revmatologické společnosti mají dnes konstantně svoji sesterskou část, jejíž vědecký program paní Korandová koordinuje. Další oblastí, do které se Jana Korandová díky své neutuchající energii, schopnostem, ale i dobré znalosti anglického jazyka pustila, je organizace klinického výzkumu na sesterské úrovni v Revmatologickém ústavu. Dnes zde pracuje pod jejím vedením několik sester, které se plně věnují problematice klinicko-laboratorního výzkumu a sledování velkých kohort pacientů, ať již v rámci grantových projektů, záměrů či lékových studií.

Vedení Revmatologického ústavu i její spolupracovníci mají z tohoto ocenění velkou radost, Janě Korandové k uvedenému ocenění velmi gratulují a přejí hodně dalších pracovních i životních úspěchů.

Zdroj:

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…