Přeskočit na obsah

Sex bez následků? Odborníci jsou na stopě

"Tyto výsledky znamenají jeden z největších pokroků ve výzkumu HIV prevence," říká dr. Kevin Fenton z Centers for Disease Control and Prevention v Atlantě. "Poprvé máme důkaz, že denní užívání léčiva určeného primárně k terapii HIV infekce je částečně účinné i v prevenci u homo- i bisexuálních mužů, kteří se vystavují vysokému riziku nákazy HIV."

Lékař Robert Grant z Kalifornské univerzity v San Francisku s mezinárodním týmem zahrnul do pozorování 2 499 mužů, kteří praktikovali sex s jinými muži. Probandi pocházeli z USA, Peru, Jižní Afriky, Brazílie a Thajska. Polovina mužů začala užívat placebo a druhá polovina léčivo obsahující dvě antiretrovirální látky, emtricitabin tenofovir. Pozorování trvalo zhruba jeden rok, během této doby se stovka ze sledovaných mužů nakazila HIV virem, z toho jich 64 užívalo placebo a 36 léčivo.

Studie ukázala, že muži, kteří jej užívali ve více než 90 % času, dosáhli vyššího stupně ochrany. "V podobných studiích je vždy potřeba počítat s tím, že se účastníci začnou chovat ještě rizikověji, protože nabudou dojmu, že jsou chráněni léčivem," říká Connie Celumová, lékařka a epidemioložka z Washingtonské univerzity v Seattlu, a dodává, že "se vždy vyplatí jim říct, že to mohou být oni, kdo užívají placebo." V případě této studie se však muži chovali zcela opačně.

Odborníci zaznamenali spíše pokles rizikového chování, což se však dalo vysvětlit skutečností, že dobrovolní účastníci získali navíc zdarma kondomy, poradenství, standardní HIV testy a terapii ostatních sexuálně přenosných nemocí.

Momentálně probíhá i další studie věnovaná protektivnímu vlivu antiretrovirálních léků pod vedením lékařky Connie Celumové, která se zaměřila na východoafrické heterosexuální páry, kdy jeden z manželů je HIV pozitivní a druhý nikoli.

HIV negativní partnery rozdělila náhodně na skupinu užívající medikaci a na skupinu placebovou, současně mají všechny páry zdarma přístup, tak jako ve výše popsané studii, k poradenství, prezervativům a ostatním technikám vedoucím ke snížení rizika HIV nákazy, bez nichž není preventivní schopnost antiretrovirálního léčiva dostatečná.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…