Přeskočit na obsah

Sex ve vyšším věku pomáhá k lepšímu výkonu mozku

Výzkum provedli vědci z britských univerzit v Coventry a v Oxfordu a výsledky publikovali v periodiku Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences. Vyšli přitom ze starších prací, podle nichž sexuálně aktivní starší lidé lépe skórují v testech mentálních schopností než ti, kteří se mu nevěnují vůbec. Přesto stále nebylo jisté, zda tato spojitost skutečně existuje. Obvykle výzkumníci docházeli k názoru, že lepší výsledky v testech mentálních funkci dosahovali lidé, kteří byli i ve vyšším věku fyzicky aktivní a měli četné sociální kontakty. To naznačovalo, že vztah mezi sexuální aktivitou a kognitivními funkcemi je pouhým odrazem sociální a fyzické složky sexuální aktivity.

V nové studii se vědci zaměřili na zjištění, zda častější sexuální aktivita skutečně souvisí se zlepšením kognice, tak jak tomu je i u jiných fyzických aktivit. K prokázání této souvislosti připravili širší soubor testů duševních schopností. Oslovili 73 lidí (28 mužů a 45 žen) ve věku mezi 50 a 83 lety. Věkový průměr tvořil 62 let. Účastníci vyplnili dotazník s otázkami na všeobecný životní styl a zdraví i na častost sexuální aktivity během posledních 12 měsíců. Možnosti odpovědí byly jednou týdně, jednou měsíčně nebo nikdy. Sexuální aktivita byla definována jako sexuální styk, masturbace nebo mazlení.
Participanti rovněž podstoupili test mentálních schopností. Jeden z nich – addenbrookský kognitivní test III – zahrnuje posouzení paměti, řečových schopností, pozornosti a vizuálně prostorové orientace.

Účastníci, kteří uváděli, že neměli sex, skórovali hůře ve všeobecných kognitivních schopnostech i řečových schopnostech, než ti, kteří se mu věnovali jedenkrát týdně.

Účastníci, reportující sex jednou měsíčně, skórovali průměrně hůře v řečových schopnostech, a marginálně hůře ve vizuálně prostorové orientaci oproti těm, kdo uváděli sex nejméně jednou týdně.

Vědci nenašli souvislost mezi frekvencí sexuální aktivity a pozorností, pamětí nebo řečovými schopnostmi. Ze způsobu, jímž byla studie vedena, nebylo možné potvrdit, že častější sex zlepšuje aktivitu mozku – dokázána byla pouze souvislost a její význam. Vědci jsou však přesvědčeni, že jejich studie pomáhá tuto souvislost pochopit.

Dr. Hayley Wright z Centre for Research in Psychology, Behaviour and Achievement na univerzitě v Coventry, která výzkum vedla, k tomu uvádí: “S každým novým zjištěním se dostáváme blíž k pochopení, proč tato souvislost existuje, v čem spočívá a zda existuje ve vztahu mezi sexuální aktivitou a kognitivními funkcemi existuje příčina a následek.“

Doktorka Wrightová se spolu s kolegy domnívá, že sex je spojen se sekrecí neurohormonů, jako je dopamin nebo oxytocin, které přenášejí signály v mozku. K potvrzení jsou však potřeba ještě další výzkumy.

Zdroj: Wright H, et al. Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults. The Journals of Gerontology: Series B, 2017; DOI: 10.1093/geronb/gbx065 7

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…

Zajímavosti z Lipidové akademie 2021

26. 11. 2021

V jihomoravském Mikulově se ve dnech 22. až 23. října už posedmé odehrálo setkání odborníků na metabolismus krevních lipidů, Česko‑slovenská lipidová…