Přeskočit na obsah

Sexuální orientace žen ovlivňuje riziko vzniku diabetu 2. typu

Kohortová studie

Autoři sledovali incidenci diabetu 2. typu v období 24 let na vzorku 94 250 žen ve Spojených státech amerických. Výsledky své práce nyní publikovali v odborném časopise Diabetes Care. Tým pod vedením profesora Heather L. Corlisse z University's Graduate School of Public Health v San Diegu analyzoval data žen z rozsáhlé studie probíhající v letech 1989 až 2013, která byla zaměřena na identifikaci rizikových faktorů vážných chronických nemocí u žen.

Ženy vstupovaly do studie ve věku 24 až 44 let a všechny na začátku studie uvedly svou sexuální orientaci. Lesbickou nebo bisexuální orientaci uvedlo 1 267 žen, heterosexuální orientaci 92 983 žen. Každý rok po celou dobu trvání studie ženy samy hlásily, zda jim byl v uplynulém roce diabetes 2. typu diagnostikován.

Diabetes častější u žen s jinou orientací

Profesor Corliss zjistil, že v průběhu 24 let trvání studie měly lesbické a bisexuální ženy v průměru o 27 % vyšší riziko vzniku diabetu 2. typu než heterosexuální ženy. V roce 2013 byl diabetes 2. typu diagnostikován u 6 399 žen, z toho u lesbických a bisexuálních žen byla pravděpodobnost výskytu o 22 % vyšší. Diabetes navíc u těchto žen vznikal v mladším věku než u heterosexuálních žen. „Vzhledem k signifikantně vyššímu riziku rozvoje diabetu 2. typu před 50. rokem věku u bisexuálních a lesbických žen a jejich potenciálně dlouhé době přežití, se u nich očekávají rovněž častější komplikace než u žen heterosexuálních,“ podotýkají k tomu autoři studie.

Profesor Corliss uvádí, že k provedení kohortové studie se rozhodl na základě nekonzistentních výsledků z minulých výzkumů, které hledaly asociaci mezi sexuální orientací a incidencí diabetu. Corliss vyšší incidenci diabetu u žen s jinou sexuální orientací předpokládal, protože u této skupiny žen se častěji vyskytují rizikové faktory jako obezita, kouření, závislost na alkoholu, sedavý způsob života nebo stres, které k vzniku diabetu přispívají.

Autorský tým apeluje na odbornou veřejnost, aby u žen s jinou sexuální orientací věnovala prevenci a včasné léčbě diabetu 2. typu zvýšené úsilí. Zároveň přichází s požadavkem na další studie, které by zhodnotily celkový zdravotní stav lesbických a bisexuálních žen a také možné rozdíly v úrovni poskytované péče s ohledem na sexuální orientaci.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20180510/Lesbian-bisexual-women-have-higher-risk-of-developing-type-2-diabetes-finds-study.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…