Přeskočit na obsah

Situace na poli očkování se projasňuje

Na začátku MUDr. Cabrnochová připomněla některé významné body nedávného vývoje v české vakcinologii. "Často čelíme otázce, zda očkování děti příliš nezatěžuje. Současná antigenní zátěž včetně nadstandardní vakcinace je však mnohem nižší než ještě před několika málo lety. V běžném životě si někdy nestačíme uvědomit, k jak zásadním posunům dochází. Pouhé čtyři roky uběhly od doby, kdy jsme používali poměrně reaktogenní vakcínu proti pertussi s celobuněčnou složkou, kdy jsme očkovali zvlášť proti hepatitidě B, kdy jsme dvakrát ročně zvali děti na očkování živou vakcínou proti poliomyelitidě," uvedla MUDr. Cabrnochová.

Vedlejším, ale jistě také kladně přijímaným dopadem všech změn je zjednodušení povinného očkovacího kalendáře. V současné době končí mezi desátým a jedenáctým rokem věku, doočkovávají se pouze starší ročníky proti hepatitidě B a tetanu. Pozitivní počin podle MUDr. Cabrnochové rovněž představuje ustanovení Národní imunizační komise (NIKO). "Česká republika byla jednou z posledních zemí, které takovou strukturu neměly. Uděláme vše pro to, aby komise měla respekt a závěry jejího jednání byly základem pro rozhodování státní správy."

Asi nejdůležitější změnou, k níž došlo hned na začátku letošního roku, bylo zavedení plošného očkování proti pneumokokům. "V tomto případě se ani nedá říci, že jsme k tomuto kroku přistoupili za pět minut dvanáct. Musíme si přiznat, že to bylo deset minut po dvanácté - všechny ostatní vyspělé státy včetně nám blízkého Slovenska byly napřed," uvedla MUDr. Cabrnochová.

Nyní se děti proti pneumokokům očkují ve třech režimech. Prvním je očkování zahájené ve věku tři až pět měsíců, které je nepovinné a vakcínu i výkon hradí zdravotní pojišťovna. V současnosti jsou pro tento účel hrazeny vakcíny Synflorix a Prevenar 7 (postupně z trhu mizí) a s doplatkem kolem 350 korun vakcína Prevenar 13.

Očkuje se ve schématu tři plus jedna dávka. Druhým režimem je státem hrazené povinné očkování rizikových skupin dětí do pěti let, kdy lékař dostane vakcínu zdarma od distributora a výkon hradí zdravotní pojišťovna. Třetím přístupem je nepovinné, dobrovolné očkování dětí, které již nesplňují věkovou hranici pro plošné očkování, ale jsou mladší pěti let. Zde může vakcinace proběhnout na žádost rodičů; je pak nehrazená, ale některé zdravotní pojišťovny na ni nabízejí příspěvek z preventivních fondů. Pro další rozhodování, mimo jiné i o schématu vakcinace, budou mít klíčový význam data o tom, do jaké míry se za této situace daří kojeneckou populaci proočkovat.

MUDr. Cabrnochová na kongresu představila první takové informace. Pocházejí ze tří zdrojů, jejichž závěry jsou až překvapivě konzistentní. Prvním zdrojem je výzkum mezi 240 praktickými pediatry. Při extrapolaci těchto dat se dá předpokládat, že v režimu plošného očkování je proočkováno 84 % kojenců do šesti měsíců. Další zdroje údajů - informace o prodeji vakcín a informace pojišťoven - tento odhad s minimální odchylkou potvrzují. Aktuální otázkou je rovněž změna přístupu k očkování proti pertussi. Toto onemocnění představuje stále větší problém.

Jeho incidence stoupá, po 35 letech došlo v České republice dokonce ke třem úmrtím (v letech 2005, 2007 a 2009) dosud neočkovaných kojenců. "Zásadní je zde včasnost aplikace hexavakcíny. Přijetím nové vyhlášky a zrušením plošné BCG vakcinace by se první dávka měla posunout na dva měsíce věku. Dalším opatřením by mělo být posunutí booster dávky na devět let v souladu s narůstající incidencí již v této věkové kategorii. To by bylo ekonomicky náročné, protože by to znamenalo nákup očkovací látky pro tři ročníky dětí. Zatím se zdá, že řešení bude postupné. Stát nakoupí očkovací látky o něco více, abychom mohli šířeji pokrýt kohortu desetiletých dětí. Apelujeme také na očkování rodinných příslušníků malých dětí či personálu neonatologických oddělení," uvedla MUDr. Cabrnochová.

V oblasti nepovinného očkování MUDr. Cabrnochová mimo jiné vyzdvihla některé iniciativy zdravotních pojišťoven, které veřejnost motivují k využití těchto možností. "Týká se to například očkování proti HPV. Díky programu VZP "Třetí dávka zdarma" bylo rozdáno 17 000 certifikátů. Stejně významná je i akce na pomoc vakcinaci proti rotavirovým infekcím, která probíhá pod heslem "Chraňte své dítě, my vás podpoříme".

V závěru svého sdělení MUDr. Cabrnochová upozornila kolegy na možnost používat očkovací kalendář v elektronické podobě. Odbornou garanci tomuto projektu dala Česká vakcinologická společnost. "Jde o velmi slibný nástroj, který eviduje veškerá data o schválených očkovacích látkách, nabízí intervaly, plánuje očkování a umožňuje zvaní klientů podle předem daných parametrů například formou SMS nebo e-mailem."

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…