Přeskočit na obsah

Smíšené výsledky při používání biosimilars v revmatologii

Smíšené výsledky při používání biosimilars v revmatologii Na letošním výročním kongresu American College of Rheumatology (ACR) v San Diegu k první z těchto dvou otázek zaznělo, že naděje na snížení ekonomických nákladů léčby se nenaplnily. Druhá otázka zůstala nezodpovězená.

Prezentovány byly dva typy prací: dvojitě zaslepené randomizované studie výrobců biosimilars, a otevřené observační studie. Jejich výsledky se významně lišily. Tyto rozdíly zvýraznily kontroverzi, zda se má přičítat větší váha randomizovaným kontrolovaným studiím než neověřeným datům od méně pečlivě vybraných pacientů v regulérním klinickém provozu – tedy ve „skutečném světě“.

Nepřekvapilo, že data od výrobců neprokázala ztrátu účinků ani nárůst nežádoucích účinků u pacientů, kteří přešli od biologických léčiv k biosimilars. Jedna ze studií, sponzorovaná Boehringrer Ingelheim, prokázala na vzorku 295 pacientů, že změna léčby z originálního adalimumabu (Humira) na jejich výrobek Cyltezo zachovala účinnost takřka u všech pacientů.

Mnoho dalších studií z „reálného světa“ vzniklo v Evropě, kde zdravotnické systémy nutí z finančních důvodů mnoho pacientů přejít na biosimilars. Podle těchto studií se u malé části pacientů – obvykle kolem 10 % - buď projevil snížený efekt léčby, nebo nové nežádoucí účinky, takže léčbu biosimilars přerušili. Tady jsou další příklady z oboru revmatologie:

  • 60 z 635 pacientů v Nizozemí při switchi z originálního etaneceptu (Enbrel) na bioslimilar Benepali po šesti měsících přerušilo léčbu. Důvodem bylo téměř rovným dílem snížení účinku a nežádoucí účinky (studii podpořila firma Biogen, výrobce Benepali).
  • 11 z 89 dánských pacientů po změně z Enbrelu na Benepali během remise přerušilo léčbu.

    295 z 1621 dánských pacientů, jejichž údaje pocházely z registru, přerušilo léčbu Benepali do jednoho roku po přechodu od Enbrelu (přičemž tentýž registr uváděl u Enbrelu za stejné časové období 142 případů přerušení léčby).

  • Z 691 pacientů v Británii, kteří switchovali od Enbrelu nebo originálního infliximabu (Remicade) k biosimilars (Benepali, Inflectra, Remsima) 5 až 28% přerušilo léčbu.

Jedním ze zřejmých důvodů přerušení léčby je fakt, že ve všech evropských studiích pacienti věděli, že přecházejí ze svého známého léku (někteří ho brali už celé roky) na biosimilars, a tento přechod byl často nedobrovolný. Naopak studie výrobců byly zaslepené a pacienti nevěděli, zda berou jiné léky.

Někteří diskutující na konferenci se domnívají, že roli hraje tzv. nocebo efekt, kdy lidé očekávají, že léčba zhorší jejich zdravotní stav a ten se v důsledku jejich očekávání skutečně zhorší. Je opakem placebo efektu. Například dr. Jonathan Kay z the University of Massachusetts Medical School uvedl, že pacienti po switchi si často stěžují na větší bolestivost, ačkoliv nemají více oteklé klouby, což by byl objektivnější indikátor zhoršeného stavu.

Jiní ale upozorňují, že u obou léčiv jde o odlišné molekuly a individuální odpověď na biologický lék se může lišit jak co do účinku, tak nežádoucích následků. Důvodem mohou být specifické interakce s některými prvky léku, jako například způsob glykosylace.

V některých případech je zhoršení stavu po switchi nepopiratelné. Profesor Kim Hørslev-Petersen z University of Southern Denmark uvedl případ pacienta, u něhož se po tříměsiční léčbě Benenpali rozvinuly nové symptomy včetně MRI potvrzeného spinálního zánětu. Všechny tyto symptomy pominuly po návratu k léčbě Enbrelem. uza

Zdroje: Cohen SB et al. Biosimilar candidate BI 695501 and adalimumab reference product have similar efficacy and safety in patients with moderately-to-severely active rheumatoid arthritis (RA): 1-year results from phase III study. Abstract present at ACR, San Diego, 3–4 November 2017. Mixed Results in Studies of Biosimilar-Originator Switching. MedPageToday.https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/acr/69123

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Karcinom pankreatu by měl zachytit screening

6. 1. 2022

Karcinom pankreatu postihne v ČR ročně 2 300 lidí, většinou starších 45 let. Většina z nich do roka umírá a jen osm procent přežije s nemocí více než…