Přeskočit na obsah

Snížení koncentrace isoaglutininů v intravenózním imunoglobulinu

Časopis BioDrugs uveřejnil v září 2016 práci Simona Gerbera a kol. (Reduction of Isoagglutinin in Intravenous Immunoglobulin (IVIG) Using Blood Group A‑ and B‑Specific Immunoaffinity Chromatography: Industry‑Scale Assessment), která hodnotí snížení koncentrace isoaglutininů krevních skupin A a B v intravenózním imunoglobulinu (IVIG, Privigen, CSL Behring) po zavedení imunoafinitní chromatografie (IAC) do výrobního procesu IVIG. Tato metoda byla do výrobní praxe zařazena v roce 2015. Pro kvantifikaci isoaglutininů byla vyvinuta metoda průtokové cytometrie, která umožňuje měřit množství anti‑A a anti‑B protilátek v IVIG před IAC a po ní.

 

Intravenózní imunoglobuliny (IVIG) byly vyvinuty k léčbě primárních imunodeficiencí, ale časem se spektrum indikací rozšířilo i na mnoho dalších skupin diagnóz (autoimunitní a zánětlivá onemocnění, jako například primární imunitní trombocytopenie, Guillainův‑Barrého syndrom, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie a Kawasakiho choroba). IVIG se získává z plazmy zdravých dárců krve. Hemolýza po podání IVIG je vzácná, ale velmi vážná komplikace léčby IVIG, která je spojena s přítomností protilátek (isoaglutininů) proti erytrocytům krevních skupin A a B v přípravku IVIG. Předpokladem zavedení imunoafinitní chromatografie (IAC) do výrobního postupu bylo snížení koncentrace isoaglutininů v přípravku IVIG. K potvrzení této hypotézy bylo otestováno velké množství jednotlivých šarží přípravku Privigen vyrobených s IAC a bez ní.

Chromatografický sloupec IAC obsahuje směs anti‑A a anti‑B antigenů (A/B‑trisacharidů na kuličkovém pryskyřičném nosiči). Titry isoaglutininů v IVIG byly stanoveny přímou a nepřímou metodou v souladu s Evropským lékopisem a měřeny průtokovou cytometrií. Kvalita přípravku IVIG byla stanovena standardizovanými postupy podle obsahu imunoglobulinu G (IgG), specifických protilátek a odstraněného IgM.

Testování prokázalo, že IAC snižuje koncentraci isoaglutininů v IVIG oproti postupu bez použití IAC. Medián titrů anti‑A a anti‑B protilátek byl 1 : 8, respektive 1 : 4 s použitím IAC vs. bez IAC (měřeno podle Evropského lékopisu přímou metodou). Při použití nepřímé metody činily titry (ve stejném pořadí) 1 : 2 a méně než 1.

Průtoková cytometrie prokázala snížení koncentrace isoaglutininů o 87 až 90 procent u IVIG, který byl vyroben s IAC, v porovnání s postupem bez IAC.

IAC sama snižuje anti‑A a anti‑B (IgM izotyp) o 92,5 až 97,8 procenta, respektive o 95,4 až 99,2 procenta. Ostatní parametry kvality přípravku IVIG byly podobné s použitím IAC jako bez IAC.

Autoři závěrem uvedli, že významné snížení koncentrace isoaglutininů autoimunitní chromatografií v přípravku IVIG je v běžné výrobní praxi proveditelné.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené