Přeskočit na obsah

Spektrum vrozených alkoholových poruch může být běžnější, než jsme si dříve mysleli

Autoři zmíněné studie se zaměřili na prvňáčky ve čtyřech komunitách v USA a sledovali je v letech 2010–2016. Asi 6 600 dětí bylo vyšetřováno z hlediska dysmorfických rysů a poruch tělesného růstu a/nebo neurobehaviorálního vývoje, které by mohly ukazovat na přítomnost poruchy alkoholového spektra. Jejich matky vyplňovaly dotazník ohledně konzumace alkoholu v průběhu těhotenství.

Klasické výpočty ukazovaly prevalenci alkoholových poruch 11–50 dětí z tisíce. Ale s použitím metod, které zohledňovaly pouze data dětí, které byly plně vyšetřeny, prevalence vzrostla na 31–99/1000 dětí.

Minimálně pro USA z tohoto zjištění plyne potřeba rutinního screeningu abusu alkoholu u všech žen fertilního věku a hlubší zdravotnická osvěta pokrývající témata, jako kontracepční metody nebo životní styl vhodný pro prekoncepční období. Podle autorů je také vhodné více se zaměřit na pomoc těm, jichž se abusus alkoholu týká.

Zdroj: http://response.jwatch.org/t?ctl=2C326:1BD6B3BB23E1CD7408C40685B8BF3ADDD2B71D9A95FA21D3&

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…

Flash radioterapie

26. 5. 2023

Léčba ionizujícím zářením – radioterapie – je od počátku využití v humánní medicíně cca v polovině 20. století provázena problematikou malé…