Přeskočit na obsah

Spor o patent na testy genů BRCA

Ve Spojených státech podala skupina pacientů, lékařů a vědců žalobu proti udělení patentů na testování lidských genů BRCA1 a BRCA2.

Mutace těchto genů zvyšují riziko karcinomu prsu a vaječníků. Podle žalobců jsou geny BRCA1 a BRCA2 „dílem přírody“ a jako takové nemohou být patentovány.

Žaloba viní americký Úřad pro patenty a ochranné známky z toho, že udělením patentu umožnil firmě Myriad Genetics získat neoprávněně monopol na testy genů BRCA. Žaloba směřující i na dalších jedenáct subjektů včetně Myriad Genetics se neomezuje jen na výhrady proti patentování „produktů přírody“. Podle žalobců porušuje firma Myriad Genetics právo na svobodu projevu garantované americkou ústavou tím, že brzdí výzkum na konkurenčních pracovištích, blokuje uplatnění výsledků výzkumu v klinické praxi a omezuje lidem přístup k informacím o jejich zdravotním stavu. Žalobci se odvolávají na konkrétní případy.

Firma Myriad Genetics například nutila genetika Haiga Kazaziana z Univerity of Pennsylvania, aby ve své laboratoři zastavil analýzy genů BRCA pro výzkumné účely, dokud nezíská licenci. Podobnou zkušenost získaly s Myriad Genetics i další instituce. Řada pacientů se připojila k žalobě s odůvodněním, že si nemohou vyžádat nezávislý lékařský posudek, protože provádění a vyhodnocování testů na geny BRCA garantuje patent jen laboratořím Myriad Genetics.

Američtí právní experti si zatím netroufají odhadnout, nakolik bude pro soud otázka „svobody projevu“ důležitá. Většina předpokládá, že se soud soustředí na to, zda byl patent firmě Myriad Genetics udělen v souladu s americkým patentovým právem. Lze přitom očekávat, že soudní výrok poněkud omezí patentové nároky Myriad Genetics. Takový je v poslední době v USA všeobecný trend.

Právní spory o patent na geny BRCA vede firma Myriad Genetics také v Evropě. I tady byla obviňována z omezování výzkumu a pokusů omezit lékařskou praxi. Firma například otálela s oznámením výsledků výzkumu evropských genetiků, kteří objevili významné mutace a delece genů BRCA. Tyto typy defektů neměla Myriad Genetics patentově kryty a do patentů je doplnila až dodatečně. Nakonec byl patent na geny BRCA v Evropě uznán v redukované podobě.

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené