Přeskočit na obsah

Srdeční selhání již nemusí být rozsudkem smrti pro pacienty po onkologickém onemocnění

srdeční selhání
Ilustrační foto. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Onkologičtí pacienti, kteří dostávají antracyklinovou chemoterapii, mají více než dvojnásobné riziko rozvoje srdečního selhání ve srovnání s vrstevníky bez zhoubného onemocnění. Průkopnický projekt RESILIENCE si klade za cíl zabránit srdečnímu selhání právě u pacientů, kteří k léčbě nádorového onemocnění antracykliny potřebují.

Odhaduje se, že každý rok je onkologické onemocnění diagnostikováno u čtyř milionů Evropanů. Antracyklinová chemoterapie hraje významnou roli v léčbě mnoha forem nádorových chorob – například až 70 procent pacientů s lymfomem dostává antracyklinový režim. V současné době však neexistuje terapie k prevenci antracyklinové kardiotoxicity.

Nadnárodní projekt RESILIENCE financovaný EU testuje slibnou preventivní léčbu nazvanou vzdálené ischemické kondicionování u pacientů s lymfomem s rizikem antracyklinové kardiotoxicity. Jedná se o první randomizovanou studii k vyhodnocení intervence u pacientů s onkologickou diagnózou léčených antracyklinovou chemoterapií. „Pokud bude studie pozitivní, srdeční selhání by se mohlo výrazně snížit u pacientů, kteří zhoubné onemocnění přežili,“ řekl koordinátor projektu profesor Borja Ibanez.

Do studie bude zařazeno více než 600 pacientů ze sedmi zemí EU s non‑Hodg­kinovým lymfomem podstupujících antracyklinovou chemoterapii. Zapsáno je již přes 100 pacientů. Účastníci jsou náhodně přiděleni k provádění vzdáleného ischemického kondicionování nebo falešné intervenci jednou týdně, v domácím prostředí, během čtyř měsíců chemoterapie. Vzdálené ischemické kondicionování zahrnuje opakované zastavení přívodu krve do jedné paže po dobu pěti minut nafouknutím manžety krevního tlaku. Látky uvolňované v paži se dostávají do orgánů, což je činí odolnými vůči poranění. Experimentální studie ukázaly, že léčba může snížit kardiotoxicitu vyvolanou antracykliny. K porovnání srdeční funkce mezi těmito dvěma kohortami budou použity nejmodernější zobrazovací metody.

Na setkání odborníků v říjnu 2023 se sešlo multidisciplinární konsorcium projektu, které zahrnuje kardiology, hematology, onkology, kardiologické pracovníky, zástupce farmafirem, tvůrce politik, a především pacienty a pacientské organizace. „Perspektiva pacientů je zásadní v našem úsilí snížit poškození srdce způsobené onkologickou léčbou. Pacienti hráli ústřední roli při navrhování studie RESILIENCE a během studie budeme shromažďovat informace o jejich zkušenostech s léčbou,“ uvedla prof. Teresa López‑Fernándezová, hlavní výzkumná pracovnice RESILIENCE a předsedkyně Rady ESC pro kardioonkologii.

První doporučení ESC pro kardioonkologii byla vydána v loňském roce a byla doplněna doporučeními napsanými pro pacienty. „ESC je klíčovým partnerem v projektu,“ dodal prof. Riccardo Asteggiano, hlavní řešitel RESILIEN­CE a bývalý předseda Rady ESC pro kardioonkologii. „Kromě pořádání říjnového setkání se ESC podílela na návrhu výzkumného protokolu, bude hrát klíčovou roli při šíření výsledků a pomůže vzdělávat kardiology a specialisty na nádorová onemocnění o tom, jak minimalizovat srdeční účinky onkologické léčby,“ dodal. Jak zdůraznil prof. Ibanez, projekt RESILIENCE boří hranice mezi různými zúčastněnými stranami v oblasti kardioonkologie se společným cílem zlepšit kvalitu života pacientů.

Informaci přinesla koncem října 2023 Evropská kardiologická společnost sdružující zdravotníky z více než 150 zemí, kteří pracují na rozvoji kardiovaskulární medicíny a pomáhají lidem vést delší a zdravější život.

Sdílejte článek

Doporučené